Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
254/TB-UBND 30-03-2020 Tuyển dụng viên chức năm 2020
4626/QĐ-UBND 24-12-2019 Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chi Lăng năm 2019
556 /TB-UBND 24-12-2019 Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019
4535/QĐ-UBND 17-12-2019 Về việc công nhận kết quả phúc khảo thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chi Lăng năm 2019
542/TB-HĐTDVC 17-12-2019 Kết quả thi phúc khảo vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019
520/TB-HĐTDVC 28-11-2019 Kết quả thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019
4181/QĐ-UBND 27-11-2019 Về việc công nhận kết quả thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chi Lăng năm 2019
459 /TB-HĐTDVC 26-10-2019 Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019
430 /TB-HĐTDVC 11-10-2019 Kết quả thi vòng 1 và nội dung ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019
3660/QĐ-UBND 11-10-2019 Về việc công nhận kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chi Lăng năm 2019
393/TB-HĐTD 19-09-2019 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019
3343/QĐ-UBND 18-09-2019 Phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
384/TB-UBND 12-09-2019 Về việc bổ sung xác nhận ngành đào tạo, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng
392/TB-HĐTD 09-09-2019 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
362/TB-HĐTDVC 03-09-2019 Hình thức, nội dung, tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2019
25-07-2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
23-07-2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
21-07-2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
17-07-2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019
17-7-2019 17-07-2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
17-07-2019 SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 (Từ ngày 02/7/2019 đến ngày 15/7/2019)
09-07-2019 Biểu tổng hợp thí sinh đăng ký dự tuyên công chức
09-07-2019 Biểu tổng hợp thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức từ 02- 05/7
05-07-2019 Biểu tổng hợp tuyển dụng viên chức từ ngày mùng 2/7/2019 đến ngày 05/7/2019
từ ngày 02/7/ đên ngày 3/7/2019 03-07-2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
25-06-2019 Danh sách thí sinh dự tuyển thi công chức năm 2019
270 /TB-UBND 25-06-2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019
169 /KH-UBND 24-06-2019 Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019
260 /TB-UBND 17-06-2019 Về địa điểm, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển Kỳ thi tuyển công chức năm 2019
499/TB-HĐTDVC 21-12-2018 Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018
479/TB-HĐTDVC 03-12-2018 Kết quả phúc khảo điểm thi kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chi Lăng năm 2018
445 /TB-HĐTDVC 07-11-2018 Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chi Lăng năm 2018
348/TB-HĐTD 28-09-2018 Về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018
285/TB-HĐTD 22-08-2018 Về việc tạm dừng tổ chức thi tuyển viên chức năm 2018
266/TB-UBND 13-08-2018 Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập
252/TB-HĐTD 08-08-2018 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018
253/TB-HĐTD 08-08-2018 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018
249/TB-HĐTD 07-08-2018 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
248/TB-HĐTD 07-08-2018 Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách tham dự kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức năm 2018
2739/QĐ-UBND 06-08-2018 Phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
31-07-2018 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018
27-07-2018 Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
25-07-2018 SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018
23-07-2018 số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
23-07-2018 Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
17-07-2018 Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
13-07-2018 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018
11-07-2018 SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018
191/TB-UBND 03-07-2018 Tuyển dụng viên chức năm 2018
159/KH-UBND 03-07-2018 Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 201