Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy

1. Ban Tổ chức Huyện ủy

Trưởng ban: Long Văn Nhân

Phó Trưởng ban: Khổng Văn Mạnh

                              Long Minh Tùng

Địa chỉ trụ sở: Số 96 Đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.821.074

2. Ban Dân vận Huyện ủy

Trưởng ban: Vi Xuân Trường

Phó Trưởng ban: Ngô Thị Bình Yên

Địa chỉ trụ sở: Số 96 Đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.

3. Ban Tuyên Giáo Huyện ủy

Trưởng ban: Lô Minh Hồng

Phó Trưởng ban: Vi Thành Trung

                              Vi Thị Thanh Tâm

Địa chỉ trụ sở: Số 96 Đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.720.027

4. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Chủ nhiệm: Phan Thị Phương

Phó Chủ nhiệm: Nông Văn Long

Địa chỉ trụ sở: Số 96 Đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.821.571

5. Văn phòng Huyện ủy

Chánh Văn phòng: Hoàng Đức Bình

Phó Chánh Văn phòng: Cáp Trọng Lương

                                        Nông Thị Vy Hương

Địa chỉ trụ sở: Số 96 Đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.820.571