Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
849/BC-UBND 16-12-2019 Kết quả thực hiện Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Quy định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng
277 /KH-UBND 16-12-2019 Triển khai thực hiện Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chi Lăng
844/BC-UBND 16-12-2019 Tình hình công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2019
834/BC-UBND 11-12-2019 Kết quả thực hiện Kết luận số 842-KL/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 12/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể th
1229 /UBND-LĐTBXHDT 03-10-2019 V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
1227/UBND-NN 02-10-2019 V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2019
1225/UBND-TNMT 02-10-2019 V/v đề nghị xem xét hướng dẫn xử lý vướng mắc trong việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chi Lăng.
1222/UBND-LĐTBXHDT 01-10-2019 V/v thống nhất lấy số hộ thực tế để tính tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
1179/UBND-LĐTBXHDT 20-09-2019 V/v thực hiện kiểm tra, phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 201
227 /KH-UBND 20-09-2019 Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
228/KH-UBND 20-09-2019 Thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng
1175/UBND-PTP 19-09-2019 V/v thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, phí chứng thực; niêm yết các quy định về TTHC lĩnh vực tư pháp
577/BC-UBND 16-09-2019 Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Chi Lăn
3341/QĐ-UBND 16-09-2019 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
571/BC-UBND 12-09-2019 Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 2011-2020
221/KH-UBND 10-09-2019 Tổ chức triển khai thực hiện chương trình từ thiện “Lục lạc vàng
219/KH-UBND 10-09-2019 Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 592 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2019)
1135/UBND-KT&HT 10-09-2019 V/v Thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
220/KH-UBND 10-09-2019 Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể năm 2019
1134/UBND-TNMT 10-09-2019 V/v tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh Dự án đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Khau Đêm, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăn
87 /TTr-UBND 10-09-2019 Về việc đề nghị khen thưởng thành tích trong thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
1130/UBND- PTP 09-09-2019 V/v đề xuất nội dung trao đổi tại Hội nghị tập huấn đấu giá tài sản
1131/UBND-VHTT 09-09-2019 V/v Phối hợp đón Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh.
218/KH-UBND 09-09-2019 Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2019
1129/UBND-TNMT 09-09-2019 V/v tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự án Đầu tư xây dựng Xưởng chế biến dầu Silicon xuất khẩu tại huyện Chi Lăng.
562/BC-UBND 06-09-2019 Cung cấp thông tin về đánh giá việc thực hiện NSNN năm 2019 và dự toán NSNN năm 2020
563/BC-UBND 06-09-2019 Hiện trạng, cơ cấu loại đất, tổng số hộ dân và khái toán sơ bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu công nghiệp Đồng Bàn
558/BC-UBND 05-09-2019 Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP trên địa bàn huyện Chi Lăng
546/BC-UBND 28-08-2019 Kết quả thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 và tình hình hợp đồng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tại huyện Chi Lăng
1072/UBND-VHTT 28-08-2019 V/v giúp đỡ Đẩy nhanh tiến độ triển khai lắp đặt hệ thống Đài Truyền thanh xã và hệ thống loa đến các thôn tại xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng
3085/QĐ-BCĐ 26-08-2019 Về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1052/UBND-VHTT 23-08-2019 Về việc quy định treo cờ Tổ quốc, Băng zôn nhân ngày Quốc khánh 02/9.
531/BC-UBND 22-08-2019 Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU, ngày 27/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Chi Lăng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
1047 /UBND-KT&HT 22-08-2019 Về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 02/2008/TT-BXD về hướng dẫn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1043/UBND-HĐTN 22-08-2019 V/v tổ chức Diễn đàn “Thanh niên trong công tác vận động xây dựng gia đình trẻ ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” năm 201
349/TB-UBND 22-08-2019 Kết quả kiểm tra, giám sát việc khắc phục kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Chi Lăn
2984 /QĐ-UBND 22-08-2019 Về việc cử cán bộ, công chức cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước (Lớp thứ tư)
999/UBND-TCKH 16-08-2019 V/v thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP
188/GM-BGK 07-08-2019 Tổ chức đánh giá, chấm điểm các vườn mẫu sản xuất Na an toàn năm 2019
2773/QĐ-UBND 07-08-2019 Về việc cho phép san lấp, cải tạo mặt bằng phần diện tích đất ở của hộ ông Lăng Văn Nga thường trú tại thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng
945/UBND-TNMT 06-08-2019 V/v chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Chi Lăn
198 /KH-UBND 06-08-2019 Tổ chức Hội nghị cấp HuyệnTriển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2019
2760/QĐ-UBND 06-08-2019 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
937/UBND-KTHT 05-08-2019 V/v báo cáo tình hình phát triển làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
196/KH-BCĐKKĐĐ2019 05-08-2019 Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
502/BC-UBND 02-08-2019 Giám sát tổng thể thực hiện dự án đầu tư và công tác đấu thầu các dự án đang thực hiện đầu tư vốn năm 2019 theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND và nguồn thu sử dụng đất, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Chi L
2563/QĐ-UBND 18-07-2019 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Vi Văn Thanh, Địa chỉ: Thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (lần đầu)
748/UBND-NV 03-07-2019 V/v thực hiện tinh giản biên chế kỳ II năm 2019
747/UBND-NN 02-07-2019 V/v đôn đốc thực hiện tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
742 /UBND-KT&HT 01-07-2019 V/v đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
735/UBND-TNMT 01-07-2019 V/v tuyên truyền, phổ biến văn bản QLPL về môi trường mới ban hành
413/BC-UBND 28-06-2019 Kết quả thực hiện tiêu chí số 02 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới năm 2019 của UBND huyện Chi Lăng
412/BC-UBND 28-06-2019 Đánh giá kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn 6 tháng đầu năm, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn 6 tháng cuối năm năm 2019 (Đào tạo theo Đề án 1956, số liệu ước tính đến 30/6/2019)
720/UBND-NV 28-06-2019 V/v thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền nội dung sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 2021 trên địa bàn huyện
168/KH-BCĐ 18-06-2019 Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
2129/QĐ-UBND 17-06-2019 Về việc phê duyệt phương án hỗ trợ khác cho người bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng: Chợ Đồng Bành cũ, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (bổ sung lần 1)
111 /KH-UBND 14-06-2019 Về triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2021
159/KH-UBND 10-06-2019 Triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ"
113-KH/HU 29-03-2019 Kế hoạch sơ kế 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
229/UBND-TNMT 13-03-2019 V/v tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong vận chuyển đất, đá thải trên các tuyến đường qua địa bàn huyện Chi Lăng
917/QĐ-UBND 13-03-2019 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn huyện Chi Lăng
26/KH-UBND 24-01-2019 Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019
01/CT-UBND 09-01-2019 Về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
17/UBND-NN 05-01-2019 V/v xây dựng kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây” và ra quân đầu xuân năm 2019
233 /KH-UBND 24-12-2018 Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019
1386/UBND-BQLDA 20-12-2018 V/v thi công công trình đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành giai đoạn 1
80/HD-UBND 03-12-2018 Về tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2018
1292/UBND-KT&HT 27-11-2018 Về việc đề nghị bổ sung hệ thống định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị.
721/BC-UBND 27-11-2018 Kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tháng 11/2018 dự án: Xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn Km1+800 - Km 88+200
719/BC-UBND 26-11-2018 Tình hình thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN năm 2018
718/BC-UBND 26-11-2018 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ
714/BC-UBND 23-11-2018 Sơ kết thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,
713/BC-UBND 23-11-2018 Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp công tác chỉ đạo, điều hành năm 201
1278/UBND-KT&HT 22-11-2018 V/v đề nghị thi công hoàn trả các đoạn đường liên thôn, liên xã bị hỏng, xuống cấp do thi công xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
709/BC-UBND 22-11-2018 Tình hình triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
1271/UBND-VP 21-11-2018 V/v đăng ký danh sách tập huấn ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2018.
1277/UBND-KT&HT 21-11-2018 Về việc xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường
1263 /UBND-NV 20-11-2018 V/v đánh giá kết quả việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện
1262/UBND-VP 20-11-2018 V/v phối hợp triển khai lắp đặt đường truyền Internet băng rộng cho Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp xã.
4004/QĐ-UBND 15-11-2018 Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 10/02/2015, tại thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăn
3745/QĐ-UBND 19-10-2018 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3744/QĐ-UBND 19-10-2018 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3732/QĐ-UBND 18-10-2018 Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện Chi Lăng
617/BC-UBND 18-10-2018 Kết quả thực hiện các nội dung hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây kể từ sau Chương trình gặp gỡ đầu xuân 2018 và Hội nghị lầm thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp
208/KH-UBND 18-10-2018 Triển khai Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP
3731/QĐ-UBND 18-10-2018 Về việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện Chi Lăng
209 /KH-BATGT 18-10-2018 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2018
1056/UBND-TNMT 10-10-2018 V/v đề nghị giải quyết các vướng mắc trong triển khai thi công tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn qua địa bàn huyện Chi Lăng)
597/BC-UBND 09-10-2018 Tình hình phát triển Kinh tế tập thể 9 tháng năm 2018, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
594/BC-UBND 08-10-2018 Sơ kết phong trào thi đua “Đổi mới, Phát triển các hợp tác xã nông nghiệp” Kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020
3663/QĐ-UBND 05-10-2018 Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn
590/BC-UBND 05-10-2018 Nhu cầu và nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2018
585/BC-UBND 04-10-2018 Tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2018
3458 /QĐ-UBND 27-09-2018 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Chi Lăng
558/BC-UBND 24-09-2018 Kết quả kiểm soát Thủ tục hành chính quý III năm 2018 trên địa bàn huyện Chi Lăng
973/UBND-NV 21-09-2018 V/v làm thẻ, quản lý và sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức
3372/QĐ-UBND 21-09-2018 Về việc kiện toàn Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chi Lăng
546 /BC-UBND 19-09-2018 Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm 2018
194 /KH-UBND 17-09-2018 Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018 – 2020
939 /UBND-PLĐTBXHDT 17-09-2018 V/v tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS, THPT.