Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 21 January 2018

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

                                                            KhÓA XXII (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

STT

Họ tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Hoàng Minh Trường

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

02 503 820 242

2

Liễu Văn Mạnh

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02 503 820 243

3

Đinh Hữu Học

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

02 503.820.232

THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ TRƯỞNG, PHÓ CÁC BAN HĐND HUYỆN 

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

Chủ tịch HĐND

Liễu Văn Mạnh

Điện thoại cố định

0253.820.243

Phó Chủ tịch HĐND

Phạm Thị Quế

Điện thoại cố định

0253.820.431

 

Trưởng ban

KT-XH 

Linh Thị Ánh Nguyệt

Điện thoại cố định

0253.820.434

Trưởng ban

 Pháp chế 

Lương Trùng Khánh

Điện thoại cố định

  0253.720.222

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

Chủ tịch UBND

ĐInh Hữu Học

Điện thoại cố định

0253.820.232

 

 

Phó Chủ tịch UBND

Phụ trách Kinh tế

Đinh Thị Thu

Điện thoại cố định

0253.820432

 

 

Phó Chủ tịch UBND

Phụ trách Văn hóa- Xã hội

Vi Quang Trung

Điện thoại cố định

0253.820233