Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chi Lăng khóa XXII

Ngày 9/10/2019, Ban thường vụ Huyện ủy Chi Lăng đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười tám - Ban chấp hành Đảng bộ huyện – Khóa XXII- Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.  Đồng chí  Hoàng Minh Trường – Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

1.jpg

 

 Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã chủ động, khẩn trương, nghiêm túc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Kinh tế- xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng khá so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt gần  10.700 ha, đạt 97,8% kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới được quan tâm, đến nay các tiêu chí bình quân đạt 10,89 tiêu chí/ xã. Sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá. Sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất giá trị sản xuất công nghiệp đến hết 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1.124 tỷ đồng, đạt 76,77 % kế hoạch, tăng 2,62% so với cùng kỳ; hoạt động thương mại, dịch vụ  tiếp tục phát triển; thu ngân sách nhà nước đạt tiến độ dự toán và tăng cao so với cùng kỳ.Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 54 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch tỉnh giao và đạt 104,5% kế hoạch điều hành. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 360 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch tỉnh giao và đạt 78,7% kế hoạch điều hành. Công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, hỗ trợ tái định cư, ổn định cuộc sống cho người dân được chỉ đạo quyết liệt. Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Các hoạt động khai thác văn hóa được tăng cường, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh huyện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều cố gắng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường...

 

5.jpg

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Hoàng Minh Trường – Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, các lĩnh vực kinh tế- xã hội của huyện Chi Lăng có bước phát triển. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đ/c Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở: Tiếp tục thực hiện quyết liệt 09 nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch; Duy trì thương hiệu sản phẩm na Chi Lăng; Các xã đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo hệ thống đường điện nông thôn, bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; Tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang đô thị thị trấn Đồng Mỏ và thị trấn Chi Lăng; Phòng chuyên môn cần hoàn thiện đề án Phát triển du lịch của huyện Chi Lăng; Các trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019; Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, các cơ quan, phòng, ban tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức và tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cấp; Tăng cường công tác lý luận chính trị, đổi mới nội dung phương pháp, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tư tưởng; Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

 

2.jpg

 

 

Đồng chí Hoàng Minh Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

 

Nhân dịp này, đ/c Hoàng Minh Trường – Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy đã trao giải cho 10 tập thể, 11 cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết: “ Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

 

3.jpg

Các tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết: “ Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Bích Mai - Trung Tâm VHTT-TT Chi Lăng