Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị lần thứ III Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng

 

Ngày 6/1/2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng đã tổ chức Hội nghị lần thứ III, Tổng kết công tác mặt trận năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Đồng chí Long Văn Nhân- Thường trực Huyện ủy- Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; Đồng chí Vi Nông Trường – Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

1.jpg

 

Hội nghị lần thứ III Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng khóa XVII. Tổng kết công tác mặt trận năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 

Trong năm 2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, các ban, ngành tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác mặt trận; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, hướng mạnh các hoạt động về khu dân cư; Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân thực hiện đúng, tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Tham gia các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Uỷ ban MTTQ các cấp đã phối hợp tuyên truyền được 520 cuộc với 28.400 lượt người nghe. Đã có hơn 310 hộ dân trên địa bàn các xã hiến được trên 24.600 m2 đất, đóng góp 32.800 ngày công lao động, ước tính trên 6,5 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, cải tạo nâng cấp nhà văn hóa thôn…Đồng thời, Uỷ ban MTTQ huyện đã kịp thời triển khai công tác cứu trợ an sinh xã hội, góp phần tạo dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trong năm, tổng quỹ “ Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng nàh Đại đoàn kết là 548 triệu đồng. Ban vận động các cấp đã chi hỗ trợ xây mới, sửa chữa 29 nhà; hỗ trợ gần 160 học sinh nghèo, hỗ trợ kịp thời 13 trường hợp rủi ro và gia đình hỏa hoạn…

 

Cùng với đó, năm 2019 toàn huyện có 124/187 khu dân cư được bình xét, công nhận là khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; gần 15 nghìn gia đình văn hóa, đạt gần 83%. Thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, MTTQ các cấp đã tuyên truyền được 92 cuộc cho trên 5.300 người, qua đó cuộc vận động đã trở thành phong trào rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân…Trong năm, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã thể hiện được vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên được các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận phát động; Chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia các hoạt động giám sát, tham gia bảo vệ quyền lợi của người dân ngay từ bước giải quyết tại cơ sở đã giúp cho các hoạt động của MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở thuận lợi, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Phát biểu tại hội nghị, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn ghi nhận những kết quả của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng trong năm 2019. Đồng thời, Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn  cũng đề nghị thời gian tới, Uỷ ban MTTQ huyện Chi Lăng tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, các ngày lễ lớn; Bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, xây dựng chương trình phối hợp cho sát, phù hợp với tình hình thực tế; Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua “ Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; Phối hợp triển khai các chương trình giám sát của Mặt trận và hoạt động giám sát theo chuyên đề; Thực hiện các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, đảm bảo không trùng, không bỏ sót đối tượng; Quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến…

 

3.jpg

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân.

 

Nhân dịp này, 6 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; 12 cá nhân, 7 tập thể được nhận giấy khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019.

 

Bích Mai – Trung tâm VHTT-TT Chi Lăng