Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công đoàn cơ sở khối Dân vận tổ chức Đại hội Công đoàn Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 25/8/2017, Công đoàn cơ sở khối Dân vận tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Dũng - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; đồng chí Vi Xuân Trường - Ủy viên BTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện Chi Lăng.

 

(Ảnh: Toàn cảnh Đại hội)

Tại Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và các hoạt động xã hội được thực hiện thường xuyên, thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn khi ốm đau, việc hiếu, hỷ với số tiền trên 36 triệu đồng; quyên góp ủng hộ ủng hộ các loại quỹ được trên 60 triệu đồng. Chi các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi số tiền trên 75 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở khối Dân vận đã giới thiệu 07 đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng và có 05 đồng chí được Kết nạp Đảng, vượt chỉ tiêu đề ra. Trên 95% đoàn viên công đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có 10 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Thi đua - khen thưởng huyện đánh giá xếp loại và công nhận. 100% chị em tổ Nữ công khối đạt danh hiệu “Phụ nữ hai giỏi”. Nhiều đồng chí đoàn viên công đoàn được cơ quan, tổ chức tín nhiệm bầu vào các chức danh chủ chốt của cơ quan như đồng chí Vy Thị Thu Trang - Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện, đồng chí Trần Phương Thảo - Phó Bí thư Huyện Đoàn, …

 

(Ảnh: các lãnh đạo phát biểu chỉ đạo Đại hội)

(Ảnh: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khối Dân vận ra mắt Đại hội)

 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở khối Dân vận nhiệm 2017 - 2022 gồm 05 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên và thông qua Nghị quyết đại hội./.