Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

HUYỆN CHI LĂNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT CÁC CẤP LẦN THỨ VIII, NĂM 2017 - 2018

         

          Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 11/01/2017 của Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức đại hội TDTT các cấp tỉnh Lạng Sơn thứ VIII, năm 2017 - 2018. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng đã xây dựng Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/01/2017 về việc tổ chức đại hội TDTT các cấp huyện Chi Lăng lần thứ VIII, năm 2017 - 2018; Quyết định thành lập Ban tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện đồng thời ban hành các văn bản thông báo, hướng dẫn về thời gian tổ chức đại hội TDTT cấp xã, thị trấn và quy định các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội.

          Đại hội TDTT các cấp huyện Chi Lăng được tổ chức định kỳ 05 năm một lần với mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các đơn vị, toàn thể nhân dân và xã hội về vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện tân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; khơi dậy và nhân rộng các môn thể thao truyền thống của huyện nhà, thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe đồng thời phát hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc để đào tạo, bồi dưỡng và tham gia các giải thi đấu của tỉnh và khu vực.

          Với tinh thần chủ động, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, tính đến hết ngày 05/4/2017 toàn huyện đã có 13 xã, thị trấn tổ chức xong đại hội TDTT cấp cơ sở với tổng số gần 2.000 vận động viên tham gia thi đấu ở các môn: cầu lông, việt dã, điền kinh, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, cờ vua, cờ tướng, đá bóng. Hầu hết các xã, thị trấn đều tổ chức các môn thi đấu trong Đại hội lồng ghép với các hoạt động thể dục thể thao trong dịp tết Nguyên đán Đinh dậu 2017, chính vì vậy đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần động viên, khích lệ nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Dự kiến đến hết 4/2017 các xã, thị trấn hoàn thành việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở và Đại hội TDTT cấp huyện sẽ được Khai mạc vào ngày 03/12/2017./.