Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp năm 2017

Ngày 14/3/2017, Ban dân vận Huyện ủy Chi Lăng tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa các đơn vị quân đội với các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo huyện năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Đình Hoàn, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Xuân Thiệp, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện có đồng chí Liễu Văn Mạnh, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 

Đ/c: Lô Minh Hồng- UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp, thông qua chương trình tại Hội nghị

Theo báo cáo kết quả thực hiện năm 2016, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác phối hợp được triển khai toàn diện, sát với đặc điểm, tình hình của địa phương và có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức phong phú, đa dạng mang ý nghĩa thiết thực. Vì vậy đã phát huy được sức mạnh tổng hợp và tạo được sự chuyển biến trong công tác phối hợp hoạt động. Ban chỉ đạo công tác phối hợp hoạt động từ huyện đến cơ sở đã phân công các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các đơn vị LLVT đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển KT-XH; phát huy nguồn lực của cộng đồng dân cư trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn.  

Trong năm qua, Ban CHQS huyện phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng kế hoạch tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện và chiến đấu phòng thủ cấp xã bảo đảm chặt chẽ, an toàn đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập đã giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao trình độ và khả năng hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ LLVT quân sự huyện tham gia quyên góp, ủng hộ xây dựng các quỹ từ thiện, nhân đạo của địa phương và cấp trên phát động; xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội… Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và cán bộ chiến sĩ LLVT về thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban CHQS huyện với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo huyện năm 2017.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Lương Đình Hoàn, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Liễu Văn Mạnh, Phó Bí thư TT Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà lực lượng vũ trang và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã đạt được trong năm qua, đồng thời cũng yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết liên tịch hướng dẫn về chương trình phối hợp hoạt động, thành lập Ban chỉ đạo ở cơ sở để theo dõi tổng kết, đánh giá công tác phối hợp và xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể hàng năm nhằm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị này, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp huyện đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa LLVT quân sự huyện với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo huyện năm 2017./.

 

                                                        Nông Ngân- Đài Chi Lăng