Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Huyện Đoàn Chi Lăng tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường tại Nhà bảo tàng chiến thắng Chi Lăng

Hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh” góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, cũng như nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, nhân dân về bảo vệ môi trường. Ngày 26/2/2017 Huyện Đoàn Chi Lăng tổ chức hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường tại Nhà bảo tàng chiến thắng Chi Lăng.

 Hoạt động đã thu hút hơn 115 đoàn viên thanh niên và học sinh trường THPT Đồng Bành, THPT Chi Lăng, Đoàn xã Chi Lăng tham gia. Trong buổi sáng, các đoàn viên đã tích cực dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng như: nhặt cỏ dại, túi ni lông, quét dọn khu vực xung quanh và sân nhà trưng bày…

 

Ảnh 1, 2: ĐVTN tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh nhà trưng bày chiến thắng Chi Lăng

 Hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”  không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường mà góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng đoàn viên thanh niên về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng về nguồn và chào mừng kỷ niệm 590 năm chiến thắng Chi Lăng.

 

                                                                                                  Huyện Đoàn Chi Lăng