Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kinh tế

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019

Để đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện năm 2019, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ngày 14/1/2020, UBND huyện Chi Lăng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Kinh tế

Khai mạc phiên chợ hàng Việt về nông thôn huyện Chi Lăng năm 2019

Thực hiện chương trình xúc tiến thương mại và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ngày 17/11/2019, tại Trung tâm giới thiệu nông sản huyện Chi Lăng, thôn Than Muội, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại – Sở Công thương, và UBND huyện Chi Lăng đã tổ chức lễ khai mạc Phiên chợ hàng Việt về nông thôn và Hội chợ thương mại huyện Chi Lăng năm 2019.

Kinh tế

Kiểm tra tình hình thực hiện kết luận số 61 của BCH Trung ương Đảng khóa X

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019. Ngày 22/10/2019, đoàn công tác của Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện kết luận số 61 của BCH Trung ương Đảng khóa X về đề án “ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020”, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính Phủ về việc Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020 tại huyện Chi Lăng.

Subscribe to Kinh tế