Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra tình hình thực hiện kết luận số 61 của BCH Trung ương Đảng khóa X

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019. Ngày 22/10/2019, đoàn công tác của Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện kết luận số 61 của BCH Trung ương Đảng khóa X về đề án “ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020”, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính Phủ về việc Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020 tại huyện Chi Lăng.

 

 

5.jpg

 

 

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân tham quan mô hình ròng rọc của nông dân huyện Chi Lăng

 

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội nông dân Việt Nam và đoàn công tác đã đi thăm mô hình sản xuất na gối vụ và trồng bưởi của anh Nguyễn Văn Cường ở thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng báo cáo tình hình sản xuất của gia đình, từ việc trồng na trên núi và trồng bưởi dưới bãi bằng đã mang lại thu nhập cho gia đình mỗi năm hơn 300 triệu đồng. Đoàn công tác đánh giá cao tính sáng tạo của nông dân huyện Chi Lăng trong việc đưa hệ thống ròng rọc vào sản xuất, vừa tiết giảm sức lao động, vừa an toàn cho người lao động nên giá trị lợi nhuận cao hơn. Đặc biệt nông dân còn chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây có giá trị cao vào sản xuất, mang lại cuộc sống ngày càng tốt hơn cho các thành viên trong gia đình.

 

6.jpg

 

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân làm việc với lãnh đạo xã Chi Lăng

 

Sau khi nghe các báo cáo của huyện Chi Lăng, của xã Quang Lang về thực hiện kết luận số 61, Quyết định số 673 và những ý kiến làm sáng tỏ các vấn đề, nội dung mà đoàn công tác quan tâm, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm, quyết liệt chỉ đạo Hội nông dân thực hiện tốt kết luận số 61 của BCH Trung ương Đảng, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính Phủ, góp phần xây dựng xã hội nông thôn ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại./.

Gia Lượng