Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ TRƯỞNG, PHÓ CÁC BAN HĐND HUYỆN 

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

Chủ tịch HĐND

Liễu Văn Mạnh

0253.820.243

Phó Chủ tịch HĐND

Phạm Thị Quế

0253.820.431

Trưởng ban

KT-XH 

Linh Thị Ánh Nguyệt

 

Trưởng ban Pháp chế 

Lương Trùng Khánh

  0253.720.222

 

 

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, khu Thống Nhất I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.