Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

    ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Ông Hoàng Minh Trường

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ huyện Chi Lăng

2

Ông Liễu Văn Mạnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

3

Bà Phạm Thị Quế

Phó Chủ tịch HĐND huyện

4

Bà Hà Thị Thủy

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

6

Ông Vi Quang Trung

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

8

Ông Vi Xuân Trường

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN huyện

9

Ông Long Văn Nhân

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng ban Tổ chức - Trưởng ban Kinh tế xã hội - HĐND huyện

10

Ông Phùng Văn Nghĩa

Ủy viên Ban Thường Vụ Huyện ủy  -Trưởng ban Tuyên giáo

11

Ông Vi Nông Trường

Ủy viên Ban Thường Vụ Huyện ủy  - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy -Trưởng ban Pháp chế - HĐND huyện

12

Ông Lô Minh Hồng

Ủy viên Ban Thường Vụ Huyện ủy  - Trưởng ban Dân vận

13

Ông Nông Văn Long

Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

14

Ông Nghiêm Xuân Lập

Phó Trưởng ban Kinh tế xã hội - HĐND huyện

15

Ông Lương Trùng Khánh

Phó Trưởng ban Pháp chế - HĐND huyện

16

Bà Vi Thị Lê Hoa

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện

17

Lăng Văn Thạch

Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng - Chủ tịch HĐND xã

18

Bà Linh Thị Ánh Nguyệt

Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

19

Ông Ngô Quang Trung

Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch

20

Ông Linh Văn Phúc

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

21

Ông Phùng Văn Thòn

Bí thư Đảng ủy xã Chiến Thắng - Chủ tịch HĐND xã

22

Ông Nguyễn Hùng Mạnh

Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện

23

Bà Hoàng Thị Minh Hồng

Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện

24

Ông Nguyễn Ngọc Thuần

Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an huyện

25

Ông Lương Văn Vịnh

Trưởng phòng LĐTB& XH

26

Bà Đỗ Thị Vui

Phòng Kế hoạch - Sở Y tế

27

Ông Thân Văn Luyến

Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn - Chủ tịch HĐND xã

28

Ông Long Minh Tùng

Chủ tịch Hội nông dân huyện

29

Ông Hoàng Mạnh Khương

Bí thư Đảng ủy xã Vạn Linh - Chủ tịch HĐND xã

30

Bà Ngô Thị Bình Yên

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

31

Ông Hoàng Văn Trung

Chủ tịch UBND xã Bằng Mạc

32

Ông Vi Đa Rin

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lộc - Chủ tịch HĐND xã

33

Bà Phan Thị Phương

Trưởng phòng Nội vụ huyện

34

Ông Hoàng Văn Thoan

Bí thư Đảng ủy xã Quang Lang - Chủ tịch HĐND xã

35

Ông Hoàng Văn Éng

Chánh Thanh tra huyện

36

Bà Nguyễn Mai Huyền

Chủ tịch  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện

37

Ông Hoàng Văn Dũng

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện