Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

    ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Ông Hoàng Minh Trường

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ huyện Chi Lăng

2

Ông Liễu Văn Mạnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện

3

Bà Phạm Thị Quế

Phó Chủ tịch HĐND huyện

4

Bà Hà Thị Thủy

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

6

Ông Vi Quang Trung

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Ông Vi Nông Trường

Phó Chủ tịch UBND huyện

8

Ông Vi Xuân Trường

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trường Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN huyện

9

Ông Long Văn Nhân

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

10

Ông Phùng Văn Nghĩa

Ủy viên Ban Thường Vụ Huyện ủy  -Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ

11

Phan Thị Phương

Ủy viên Ban Thường Vụ Huyện ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện

12

Ông Lô Minh Hồng

Ủy viên Ban Thường Vụ Huyện ủy  - Trưởng Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

13

Ông Nông Văn Long

Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

14

Bà Nguyễn Mai Huyền

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện

15

Ông Lương Trùng Khánh

Trưởng ban Pháp chế - HĐND huyện

16

Bà Vi Thị Lê Hoa

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện

17

Lăng Văn Thạch

Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng - Chủ tịch HĐND xã

18

Bà Linh Thị Ánh Nguyệt

Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn

19

Ông Ngô Quang Trung

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

20

Ông Linh Văn Phúc

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

21

Ông Phùng Văn Thòn

Bí thư Đảng ủy xã Chiến Thắng - Chủ tịch HĐND xã

22

Ông Nguyễn Hùng Mạnh

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

23

Bà Hoàng Thị Minh Hồng

Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện

24

Ông Nguyễn Ngọc Thuần

Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an huyện

25

Ông Lương Văn Vịnh

Bí thư Đảng ủy xã Mai Sao

26

 

27

Ông Thân Văn Luyến

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn

28

Ông Long Minh Tùng

 Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

29

Ông Hoàng Mạnh Khương

Bí thư Đảng ủy xã Vạn Linh - Chủ tịch HĐND xã

30

 

31

Ông Hoàng Văn Trung

Chủ tịch UBND xã Bằng Mạc

32

Ông Vi Đa Rin

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lộc - Chủ tịch HĐND xã

33

 

 

34

Ông Hoàng Văn Thoan

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Lang

35

Ông Hoàng Văn Éng

Bí thư Đảng ủy thị trấn Chi Lăng

36

Bà Ngô Thị Bình Yên

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

37

Ông Hoàng Văn Dũng

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện