Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

1

 

 

2

Nguyễn Cao Tuyến

Trưởng Công an huyện

0253.820.258

3

Nguyễn Văn Sơn

Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

0253.820.003

4

Phan Thị Phương

Trưởng phòng Nội vụ

0253. 822. 968

5

Linh Văn Phúc

Trưởng phòng KT&HT

0253. 820.206

6

Lê Minh Hải

Trưởng phòng TN&MT

0253. 820.319

7

Ngô Quang Trung

Trưởng phòng TC-KH

0253.820.072

8

Hoàng Văn Éng

Chánh Thanh tra

0253.820.454

9

Hà văn Kim

Trưởng phòng Tư pháp

0253. 820.329

10

Lương Thành Chung

Trưởng phòng NN&PTNT

0253 606.688

11

Đinh Thị Thao

Trưởng phòng VHTT

0253.820.439

12

 

 

 

13

Lương Văn Vịnh

Trưởng phòng LĐ-TB&XH

0253.820.320

14

Ngô Thị Bình Yên

Trưởng phòng GD&ĐT

0253.820.309