Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

Địa chỉ: Văn phòng làm việc tại Tầng 3 Nhà khách UBND huyện

    Số điện thoại: 025 3820 688

    EmaiHoicuugiaochuc.chilang@gmail.com và luongvancgc.cl@gmail.co

     Chủ tịch Hội: Lương Thị Ngọc Vân

     

                 Chức năng, nhiệm vụ Hội:

- Tập hợp đoàn kết và đại diện cho tất cả hội CGC huyện, phát huy trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động giáo dục- đạo tạo.

- Báo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo điều kiên để hội

viên CGC được giao lưu tình cảm nghề nghiệp, chăm sóc giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, tương trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống; giữ gìn và phát huy truyền thống cáh mạng của dân tộc, truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

              Thành tích nổi bật của Hội

          - Hội CGC huyện: 4 lần nhận Bằng khen của Trung ương Hội (2007-2012) năm 2014, năm 2015 và Bằng khen của Trung ương Hội (giai đoạn 2011-2016).

          - Cá nhân:

       +  Ông Cáp Trọng Thiện: Nhận Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp xây dựng hội CGC Việt Nam năm 2015); Nhận Bằng khen của Trung ương Hội (năm 2013; 2015); giấy khen của UBND huyện (giai đoạn 2011-2016) về thành tích xuất săc trong công tác Hội vững mạnh.

          + Bà Lương Thị Ngọc Vân: Nhận Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp xây dựng hội CGC Việt Nam (2015); nhận Giấy khen của Tỉnh hội năm 2014, năm 2015, giấy khen UBND huyện (giai đoạn 2011-2016) vì có thành tích trong công tác xây dựng Hội vững mạnh.