Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 13 April 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
49/TB-BTCD
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
49-BTCD_0001.pdf 303.62 KB