Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 24/6/2020, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng tổ chức hội nghị lần thứ IV khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đồng thời hiệp thương cử bổ sung Ủy viên và chức vụ danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Đến dự về phía Ủy ban MTTQ tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chung , Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; về phía huyện có đồng chí Long Văn Nhân, thường trực huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban xây dựng đảng, các cơ quan, phòng ban chuyên môn, các đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

1_90.jpg

Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

 

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Chi Lăng và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ... triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước thiết thực thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động chăm lo cho người nghèo; các gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Trong đó kết quả vận động quỹ “ vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết: Ban thường trực đã phát động thực hiện vận động ủng hộ quỹ “ Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2020, tổ chức các cuộc vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quyên góp ủng hộ người nghèo trên địa bàn toàn huyện được 29.600.000đ; cùng với nguồn quỹ dư đầu kỳ và tỉnh chuyển về, ban thường trực đã khảo sát, lựa chọn, hỗ trợ xây mới được 7 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hỗ trợ là 240 triệu đồng. Bên cạnh công tác hỗ trợ người nghèo, ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn quan tâm, hỗ trợ kịp thời 2 trường hợp gặp rủi ro, 1 gia đình bị tốc mái, 1 gia đình có thân nhân bị đuối nước với số tiền là 7 triệu đồng.

 

Tại hội nghị, sau khi nghe các tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung ủy viên ủy ban MTTQ huyện khóa XVII, gồm 4 đồng chí và hiệp thương, bầu chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với  ông Cáp Trọng Lương, nguyên phó Chánh văn phòng huyện ủy.

 

          Thanh Hà: Trung tâm VHTT và TT huyện Chi Lăng