Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi Lăng: Phát triển thương mại, dịch vụ khu vực nông thôn

Thời gian qua, bên cạnh thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, huyện Chi Lăng còn phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là khu vực nông thôn. Qua đó đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

NGAN HANG CHINH SACH XA HOI HUYEN CHI LANG GIAI NGAN TAI XA HUU KIEN

Hiệu quả sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 22/11/2014, Ban bí thư Trung Ương Đảng đã ra chỉ thị số 40, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sau 5 năm triển khai thực hiện, đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chi Lăng đã giúp cho hàng ngàn hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần ổn định kinh tế - chính trị tại địa phương.

Tăng cường tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới tại xã Gia Lộc

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới, quyết tâm đưa xã Gia Lộc về đích Nông thôn mới trong năm 2019. Ngày 6/9/2019, đoàn công tác của huyện Chi Lăng do đồng chí Vy Xuân Trường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 78 đại diện hộ gia đình thôn Lũng Nưa về tiến độ thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường.

THÔN LŨNG CÚT KHAI THÁC TIỀM NĂNG KINH TẾ TỪ CÂY RAU BÒ KHAI

Những năm gần đây, nhận thấy cây rau bò khai rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương, các hộ gia đình ở thôn Lũng Cút, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng đã tập trung vào canh tác loại rau này. Hiện tại, cây rau bò khai đã góp phần xóa đói giảm nghèo, đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ gia đình trong thôn.

Subscribe to Xây dựng nông thôn mới