Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

 

STT

Họ tên

Chức danh

Số điện thoại

1

 Hoàng Minh Trường

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

02053 820 242

2

 Liễu Văn Mạnh

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02053 820 243

3

 Đinh Hữu Học

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

02053.820.232