Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN CHI LĂNG KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

 

STT

Họ tên

Chức danh

1

Hoàng Minh Trường

Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện Ủy

2

Liễu Văn Mạnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

Đinh Hữu Học

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Long Văn Nhân

Ủy viên Ban thường vụ, Thường Trực Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

5

Vi Nông Trường

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Phùng Văn Nghĩa

Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ

7

Lô Minh Hồng

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

8

Phạm Thị Quế

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện

9

Vi Xuân Trường

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện

10

Trần Văn Trường

Ủy viên Ban thường vụ, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện

11

Lê Đăng Khoa

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Công an huyện

12

Khổng Văn Mạnh

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng BTC Huyện ủy

13

Hoàng Đức Bình

Ủy viên Ban chấp hành, Chánh Văn phòng Huyện ủy

14

Nông Văn Long

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

15

Nguyễn Mai Huyền

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban KT - XH - HĐND huyện

16

Long Minh Tùng

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

17

Nguyễn Hùng Mạnh

Ủy viên Ban chấp hành, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

18

Hoàng Văn Dũng

Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch LĐLĐ huyện

19

 

 

20

Vi Quang Trung

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Chủ tịch UBND huyện

21

Vi Công Hậu

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Lý

22

Lương Văn Vịnh

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Mai Sao

23

Ngô Quang Trung

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng phòng TC - KH huyện

24

Hoàng Văn Éng

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Đảng ủy thị trấn Chi Lăng

25

Phan Thị Phương

Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện

26

Hà Thị Thủy

Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hội nông dân huyện

27

Đinh Thị Thao

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

28

Linh Văn Phúc

Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

29

Ngô Thị Bình Yên

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

30

Trương Thị Hương Giang

Ủy viên Ban chấp hành, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

31

Vi Trường Xuân

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

32

 

33

 

34

Trịnh Quốc Hương

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mai Sao

35

Hoàng Mạnh Khương

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Linh

36

Hoàng Văn Thoan

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Quang Lang

37

Phùng Văn Thòn

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Chiến Thắng

38

 

39

Lăng Văn Thạch

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng

40

Hoàng Văn Trung

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bằng Mạc

41

Vi Văn Tài

Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình