Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
15/CTr-HĐND 31-10-2023 Công tác tháng 11 của HĐND huyện năm 2023
15/CTr-UBND 03-10-2023 Công tác của UBND huyện tháng 11năm 2023
14/CTr-UBND 02-10-2023 Công tác của UBND huyện tháng 10năm 2023
14/CTr-HĐND 29-09-2023 Công tác của Hội đồng nhân dân huyện tháng 10 năm 2023
12/CTr-UBND 31-08-2023 Công tác của UBND huyện tháng 9năm 2023
12/CTr-HĐND 31-08-2023 Công tác của Hội đồng nhân dânhuyệntháng 9năm 2023
11/CTr-HĐND 01-08-2023 Công tác của UBND huyện tháng 8năm 2023
11/CTr-HĐND 31-07-2023 Công tác của Hội đồng nhân dânhuyệntháng 8năm 2023
10/CTr-HĐND 30-06-2023 Công tác của Hội đồng nhân dânhuyệntháng 7năm 2023
09/CTr-UBND 30-06-2023 Công tác của UBND huyện tháng 7năm 2023
08/CTr-UBND 01-06-2023 Công tác của UBND huyện tháng 6năm 2023
06/CTr-UBND 28-04-2023 Công tác của UBND huyện tháng 5năm 2023
05/CTr-UBND 30-03-2023 Công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2023
06/CTr-HĐND 28-03-2023 Công tác của Hội đồng nhân dânhuyệntháng 4năm 2023
04/CTr-UBND 03-03-2023 Công tác của UBND huyện tháng 3năm 2023
05/CTr-HĐND 28-02-2023 Công tác của Hội đồng nhân dânhuyệntháng 3năm 2023
03/CTr-UBND 01-02-2023 Công tác của UBND huyện tháng 02năm 2023
04/CTr-HĐND 31-01-2023 Công tác của Hội đồng nhân dânhuyệntháng 02năm 2023
04/CTr-HĐND 31-01-2023 Công tác của Hội đồng nhân dânhuyệntháng 02năm 2023
01/CTr-HĐND 05-01-2023 Công tác của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
15/CTr-UBND 30-12-2022 Làm việc của UBND huyện năm 2022
22/CTr-UBND 28-12-2022 Công tác của UBND huyện tháng 01năm 2023
22/CTr-UBND NĂM 2023 28-12-2022 Làm việc của UBND huyện năm 2023
21/CTr-UBND 30-11-2022 Công tác của UBND huyện tháng 12năm 2022
20/CTr-UBND 31-10-2022 Công tác của UBND huyện tháng 11năm 2022
19/CTr-UBND 03-10-2022 Công tác của UBND huyện tháng 10năm 2022
18/CTr-UBND 29-08-2022 Công tác của UBND huyện tháng 9năm 202
09/CTr-HĐND 29-07-2022 Công tác của Hội đồng nhân dânhuyệntháng 8năm 2022
17/CTr-UBND 29-07-2022 Công tác của UBND huyện tháng 8năm 2022
14/CT-UBND 30-06-2022 Công tác của UBND huyện tháng 7năm 2022
08/CTrUBND 29-04-2022 Công tác của UBND huyện tháng 5năm 2022
05/CTr-UBND 01-04-2022 Công tác của UBND huyện tháng 4năm 2022
04/CTr-UBND 28-02-2022 Công tác của UBND huyện tháng 3năm 2022
03/CTr-UBND 07-02-2022 Công tác của UBND huyện tháng 02năm 2022
03/CTr-UBND 01-02-2022 Công tác của UBND huyện tháng 02năm 2023
02/CTr-UBND 12-01-2022 Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần2022
01/CTr-UBND 04-01-2022 Công tác của UBND huyện tháng 01năm 2022
14/CTr-UBND 30-11-2021 Công tác của UBND huyện tháng 12năm 2021
13/CTr-UBND 01-11-2021 Công tác của UBND huyện tháng 11 năm 2021
12/CTr-UBND 30-09-2021 Công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2021
11/CTr-UBND 30-08-2021 Công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2021
10/CTr-UBND 05-08-2021 Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2021
08/CTr-UBND 02-07-2021 Công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2021
07/CTr-UBND 31-05-2021 Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2021
06/CTr-UBND 29-04-2021 Công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2021
05/TTr-UBND 02-04-2021 Công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2021
04/TTr-UBND 05-03-2021 Công tác của UBND huyện tháng 3 năm 2021
03/TTr-UBND 01-02-2021 Công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2021
01/CTr-UBND 04-01-2021 Công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2021
25/CTr-UBND 31-12-2020 Làm việc của UBND huyện năm 2021
22/CTr-UBND 02-11-2018 Công tác của UBND huyện tháng 11 năm 2018
20/CTr-UBND 02-10-2018 Công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2018
20/CTr-UBND 02-10-2018 Công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2018
15/CTr-UBND 01-08-2018 Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2018
12/CTr-UBND 02-07-2018 Công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2018
11/CTr-UBND 01-06-2018 Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2018
09/CTr-UBND 02-05-2018 Công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2018
07/CTr-UBND 30-03-2018 Công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2018
05/CTr-UBND 01-03-2018 Công tác của UBND huyện tháng 3 năm 2018
02/Ctr-UBND 31-01-2018 Công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2018
12/TTr-UBND Công tác của UBND huyện tháng 9năm 2023