Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
14/CTr-UBND 30-11-2021 Công tác của UBND huyện tháng 12năm 2021
13/CTr-UBND 01-11-2021 Công tác của UBND huyện tháng 11 năm 2021
12/CTr-UBND 30-09-2021 Công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2021
11/CTr-UBND 30-08-2021 Công tác của UBND huyện tháng 9 năm 2021
10/CTr-UBND 05-08-2021 Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2021
08/CTr-UBND 02-07-2021 Công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2021
07/CTr-UBND 31-05-2021 Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2021
06/CTr-UBND 29-04-2021 Công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2021
05/TTr-UBND 02-04-2021 Công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2021
04/TTr-UBND 05-03-2021 Công tác của UBND huyện tháng 3 năm 2021
03/TTr-UBND 01-02-2021 Công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2021
01/CTr-UBND 04-01-2021 Công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2021
25/CTr-UBND 31-12-2020 Làm việc của UBND huyện năm 2021
22/CTr-UBND 02-11-2018 Công tác của UBND huyện tháng 11 năm 2018
20/CTr-UBND 02-10-2018 Công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2018
20/CTr-UBND 02-10-2018 Công tác của UBND huyện tháng 10 năm 2018
15/CTr-UBND 01-08-2018 Công tác của UBND huyện tháng 8 năm 2018
12/CTr-UBND 02-07-2018 Công tác của UBND huyện tháng 7 năm 2018
11/CTr-UBND 01-06-2018 Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2018
09/CTr-UBND 02-05-2018 Công tác của UBND huyện tháng 5 năm 2018
07/CTr-UBND 30-03-2018 Công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2018
05/CTr-UBND 01-03-2018 Công tác của UBND huyện tháng 3 năm 2018
02/Ctr-UBND 31-01-2018 Công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2018