Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
04-04-2022 Lịch công tác Tuần 14 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 04/4/2022 -10/4/2022
28-03-2022 Lịch công tác Tuần 13 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 28/3/2022 - 03/4/2022
14-03-2022 Lịch công tác Tuần 11 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 14/3/2022 - 20/3/2022
07-03-2022 Lịch công tác Tuần 10 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 07/3/2022 - 13/3/2022
07-03-2022 Lịch công tác Tuần 10 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 07/3/2022 - 13/3/2022
28-02-2022 Lịch công tác Tuần 09 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 28/02/2022 - 06/03/2022
21-02-2022 Lịch công tác Tuần 08 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 21/02/2022 - 27/02/2022
14-02-2022 Lịch công tác Tuần 07 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 14/02/2022 - 20/02/2022
07-02-2022 Lịch công tác Tuần 06 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 07/02/2022 - 13/02/2022
24-01-2022 Lịch công tác Tuần 04 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 24/01/2022 - 30/01/2022
17-01-2022 Lịch công tác Tuần 03 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 17/01/2022 - 23/01/2022
10-01-2022 Lịch công tác Tuần 02 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/01/2022 - 16/01/2022
10-01-2022 Lịch công tác Tuần 02 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/01/2022 - 16/01/2022
03-01-2022 Lịch công tác Tuần 01 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 03/01/2022 - 09/01/2022
06-12-2021 Lịch công tác Tuần 49 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06/12/2021 - 12/12/2021
29-11-2021 Lịch công tác Tuần 48 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 29/11/2021 - 05/12/2021
22-11-2021 Lịch công tác Tuần 47 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 22/11/2021 - 28/11/2021
15-11-2021 Lịch công tác Tuần 46 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/11/2021 - 21/11/2021
08-11-2021 Lịch công tác Tuần 45 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/11/2021 - 14/11/2021
01-11-2021 Lịch công tác Tuần 44 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/11/2021 - 07/11/2021
25-10-2021 Lịch công tác Tuần 43 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 25/10/2021 - 31/10/2021
18-10-2021 Lịch công tác Tuần 42 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/10/2021 - 24/10/2021
11-10-2021 Lịch công tác Tuần 41 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 11/10/2021 - 17/10/2021
04-10-2021 Lịch công tác Tuần 40 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 04/10/2021 - 10/10/2021
27-09-2021 Lịch công tác Tuần 39 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 27/9/2021 - 03/10/2021
20-09-2021 Lịch công tác Tuần 38 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 20/9/2021 - 26/9/2021
13-09-2021 Lịch công tác Tuần 37 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 13/9/2021 - 19/9/2021
06-09-2021 Lịch công tác Tuần 36 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06/9/2021 - 12/9/2021
30-08-2021 Lịch công tác Tuần 35 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 30/8/2021 - 05/9/2021
23-08-2021 Lịch công tác Tuần 34 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 23/8/2021 - 29/8/2021
16-08-2021 Lịch công tác Tuần 33 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/8/2021 – 22/8/2021
09-08-2021 Lịch công tác Tuần 32 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/8/2021 – 15/8/2021
02-08-2021 Lịch công tác Tuần 31 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/8/2021 – 08/8/2021
26-07-2021 Lịch công tác Tuần 30 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 26/7/2021 - 31/7/2021
19-07-2021 Lịch công tác Tuần 29 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 19/7/2021 - 25/7/2021
12-07-2021 Lịch công tác Tuần 28 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 12/7/2021 - 18/7/2021
05-07-2021 Lịch công tác Tuần 27 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 05/7/2021 - 11/7/2021
28-06-2021 Lịch công tác Tuần 26 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 28/6/2021 - 04/7/2021
21-06-2021 Lịch công tác Tuần 25 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 21/6/2021 - 27/6/2021
14-06-2021 Lịch công tác Tuần 24 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 14/6/2021 - 20/6/2021
07-06-2021 Lịch công tác Tuần 23 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 07/6/2021 - 13/6/2021
31-05-2021 Lịch công tác Tuần 22 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 31/5/2021 - 6/6/2021
24-05-2021 Lịch công tác Tuần 21 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 24/5/2021 - 30/5/2021
17-05-2021 Lịch công tác Tuần 20 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 17/5/2021 - 23/5/2021
10-05-2021 Lịch công tác Tuần 19 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/5/2021 - 16/5/2021
03-05-2021 Lịch công tác Tuần 18 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 03/5/2021 - 09/5/2021
26-04-2021 Lịch công tác Tuần 17 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 26/4/2021 - 02/5/2021
19-04-2021 Lịch công tác Tuần 16 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 19/4/2021 - 25/4/2021
12-04-2021 Lịch công tác Tuần 15 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 12/4/2021 - 18/4/2021
05-04-2021 Lịch công tác Tuần 14 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 05/4/2021 - 11/4/2021
29-03-2021 Lịch công tác Tuần 13 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 29/3/2021 - 04/4/2021
22-03-2021 Lịch công tác Tuần 12 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 22/3/2021 - 28/3/2021
15-03-2021 Lịch công tác Tuần 11 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/3/2021 - 21/3/2021
08-03-2021 Lịch công tác Tuần 10 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/3/2021 - 14/3/2021
01-03-2021 Lịch công tác Tuần 09 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/3/2021 - 07/3/2021
22-02-2021 Lịch công tác Tuần 08 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 22/02/2021 - 28/02/2021
15-02-2021 Lịch công tác Tuần 07 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/02/2021 - 21/02/2021
08-02-2021 Lịch công tác Tuần 06 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 08/02/2021 - 14/02/2021
01-02-2021 Lịch công tác Tuần 04 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/02/2021 - 07/02/2021
25-01-2021 Lịch công tác Tuần 04 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 25/01/2021 - 31/01/2021
18-01-2021 Lịch công tác Tuần 03 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/01/2021 - 24/01/2021
11-01-2021 Lịch công tác Tuần 02 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 11/01/2021 - 17/01/2021
04-01-2021 Lịch công tác Tuần 01 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 04/01/2021 - 10/01/2021
16-09-2019 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/9/2019 – 20/9/2019
13-08-2018 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 13/8 - 17/8/2018
02-07-2018 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02 - 06/7/2018
25-06-2018 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 25 - 29/6/2018
18-06-2018 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18 - 22/6/2018
04-06-2018 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 04 - 08/6/2018
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 11 - 15/6/2018