Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
953/TB-UBND 31-10-2023 Công bố công khaiđiều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
953/TB-UBND 30-10-2023 Công bố công khaiđiều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
897/TB-UBND 16-10-2023 Về việc lấy ý kiến Nhân dân vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
814/TB-UBND 05-09-2023 THÔNG BÁOVềviệc triển khai,thực hiệnlập Kếhoạch sửdụng đất năm 2024huyện Chi Lăng, tỉnh LạngSơn
1874/UBND-TNMT 31-07-2023 việcxinđiều chỉnh cập nhậtvị trí ranh giới, quy môcông trình dự ántrongĐiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng
273/TNMT 31-05-2023 V/v công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất và chế biến vật liệu xây dựngtại khu Công nghiệp Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
501/TB-UBND 23-05-2023 Công bố công khaiđiều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1046/QĐ-UBND 21-03-2023 Về việc phê duyệt chỉ định thầugói thầuTư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầulậpđồ ánQuy hoạch xâydựng vùng huyện Chi Lăng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
1050/QĐ-UBND 21-03-2023 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựngcông trình:Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường QL1 đoạn từ Ngã tư Hữu Kiên đến Ngã tư Làng Trung, khuHữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ
90/KH-UBND 13-03-2023 Tổchức Hội nghịcông bốQuy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn, tỷlệ1/2000
06/TB-UBND 06-01-2023 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
05/TB-UBND 06-01-2023 Công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
4985/QĐ-UBND 20-12-2022 phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Vân Thủy huyện Chi Lăng
12/TTr-UBND 09-03-2022 ề việc bổ sung Cụm công nghiệp phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăngvào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, tầm nhìnnăm2025