Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
854/TB-UBND 27-09-2023 THÔNG BÁOKết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện(Ngày 26/9/2023)
845/TB-UBND 26-09-2023 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghịgiao ban trực tuyến 9 tháng đầu năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ3 tháng cuối năm 2023
847/TB-UBND 26-09-2023 Ý kiến chỉđạo của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó chủtịch UBND huyện vềviệc quản lý, sửdụng bãi rác đèo Quao, khuLàng Thành, thịtrấn Đồng Mỏ
846/TB-UBND 26-09-2023 Ý kiến chỉ đạocủa đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại cuộc họp giao ban Thường trực Huyện ủy ngày 22/9/2023
844/TB-UBND 26-09-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện(Ngày 19/9/2023)
841/TB-UBND 25-09-2023 Kết luận của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chuyên đề “Thực trạng, giải pháp đẩy mạnh công tácsố hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện”(Ngày 15/9
842/TB-UBND 25-09-2023 Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện, tại Hội nghị chuyên đề Dự kiến danh mục công trình vốn ngân sách địa phương năm 2024 trên địa bàn huyện Chi Lăng
40/TB-HĐND 19-09-2023 Nội dung Hội nghịgiaobanThường trực HĐND huyện quý IIInăm 2023
834/TB-UBND 14-09-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện(Ngày 11/9/2023)
213/GM-UBND 12-09-2023 Dự họp chuyên đề “Thực trạng, giải pháp đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện”
808/TB-UBND 31-08-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện(Ngày 28/8/2023)
805/TB-UBND 30-08-2023 Lịch trực ngày nghỉTháng 9năm 2023của Lãnh đạo UBND huyện
794/TB-UBND 25-08-2023 Kết luận UBND huyện tại Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 8năm 2023
776/TB-UBND 22-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
776/TB-UBND 22-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
775/TB-UBND 22-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
775/TB-UBND 22-08-2023 ề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
763/TB-UBND 17-08-2023 Phân công chuẩn bịvà huy độngcán bộ, công chức,viên chức,chiến sỹlực lượng vũtrang tham gia thực hiện Ngày Chủnhật đỏchung sứcxây dựng nông thôn mới, đô thịvăn minh tháng 8/2023(Ngày 20tháng 8năm 2023)
256/KH-UBND 15-08-2023 Phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng
758/TB-UBND 14-08-2023 Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tại buổi họp thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện
757/TB-UBND 14-08-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp với các cơ quan chuyên môn về Chương trình quảng bá, tiêu thụ Na và các sản phẩm OCOP Chi Lăng
758/TB-UBND 14-08-2023 Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tại buổi họp thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện
759/TB-UBND 14-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
750/TB-UBND 10-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
753/TB-UBND 10-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
752/TB-UBND 10-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
751/TB-UBND 10-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
748/TB-UBND 10-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
736/TB-UBND 09-08-2023 Thu hồi, hủy bỏ Thông báo số 277/TB-UBND ngày 27/4/2022 của UBND huyện Chi Lăng thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
713/Tb-UBND 08-08-2023 Kết luận của Đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác ôn thi năm học 2022-2023
08-08-2023 Tiếp tụcủnghộxây dựngĐềnChi Lăng, huyệnChi Lăng,tỉnh LạngSơn
709/TB-UBND 04-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
707/TB-UBND 04-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
702/TB-UBND 04-08-2023 Kết luận UBND huyện tại Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 7năm 2023
707/TB-UBND 04-08-2023 ề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
709/TB-UBND 04-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
705/TB-UBND 04-08-2023 Ýkiến chỉ đạo của đồng chíVi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyệntại Hội nghị thường kỳ tháng 7/2023
708/TB-UBND 04-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
708/TB-UBND 04-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
695/TB-UBND 31-07-2023 Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Huyện ủyviên, Phó Chủtịch UBND huyện vềkiểm tra tình hình triển khai thực hiện các mô hình, dựán thuộc các Chương trình MTQG năm 2023tại xã Bằng Mạc
699/TB-UBND 31-07-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
694/TB-UBND 31-07-2023 Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Huyện ủyviên, Phó Chủtịch UBND huyện vềkiểm tra tình hình triển khai thực hiện các mô hình, dựán thuộc các Chương trình MTQG năm 2023tại xã Gia Lộc
642/TB-SKHCN 28-07-2023 Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 3năm 2023
38/TB-SKHCN 27-07-2023 Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụkhoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiếnlược sở hữu trí tuệđến năm 2030trênđịa bàn tỉnh Lạng Sơn, thực hiện từnăm 2023
3019/QĐ-UBND 26-07-2023 Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 25/02/2022của UBND huyện Chi Lăng về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
684/TB-UBND 26-07-2023 Về việcban hành và thực hiện miễn lệ phí đăng ký biến động đất đai do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
672/TB-UBND 21-07-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai một số dự án trên địa bànhuyện
674/TB-UBND 21-07-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo thu hồi đất số 528/TB-UBND ngày 28/10/2021 của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
674/TB-UBND 21-07-2023 Về việc đính chínhnội dung Thông báo thu hồi đất số 528/TB-UBND ngày 28/10/2021của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1873/UBND-TNMT 20-07-2023 /v đăng ký nhu cầu sử dụng đất, danh mụccác công trình, dự án để lập Kế hoạchsử dụng đất năm 2024huyện Cao Lộc
662/TB-UBND 19-07-2023 THÔNG BÁOKết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện(Ngày 10/7/2023)
666/TB-UBND 19-07-2023 THÔNG BÁOKết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy,Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thống nhất nội dung đầu tư, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn 0,4kV tại xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng(Ngày 14/7/2023)
01/CĐ-UBND 17-07-2023 Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 01 năm 2023 (bão TALIM)
01/CĐ-UBND 16-07-2023 Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 01năm 2023(bão TALIM)
644/TB-UBND 13-07-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo thu hồi đất số 403/TB-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
646/TB-UBND 13-07-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo thu hồi đất số 408/TB-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
643/TB-UBND 13-07-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo thu hồi đất số 402/TB-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
633/TB-UBND 10-07-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
608/TB-UBND 30-06-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện(Ngày 28/6/2023)
09/CTr-UBND 30-06-2023 Công tác của UBND huyện tháng 7năm 2023
594/TB-UBND 23-06-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong việc giải ngân kinh phí Chợ nông sản thị trấn Chi Lăng
576/TB-UBND 21-06-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường -Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầunăm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 thángcuối năm 2023
559/TB-UBND 15-06-2023 Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Huyện ủyviên, Phó Chủtịch UBND huyện vềkiểm tra tình hình triển khai thực hiện các mô hình, dựán thuộc các Chương trình MTQG năm 2023tại xã Chiến Thắng
20/TB-HĐND 15-06-2023 Dự kiến nội dung, chương trìnhkỳ họp thứ chín(kỳ họp giữa năm)năm 2023Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
560/TB-UBND 15-06-2023 Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Huyện ủyviên, Phó Chủtịch UBND huyện vềkiểm tra tình hình triển khai thực hiện các mô hình, dựán thuộc các Chương trình MTQG năm 2023tại xã Vân Thủy
18/TB-HĐND 14-06-2023 Lịchtiếp công dân định kỳ của Chủ tịch HĐND huyệnChi Lăngnăm 2023
543/TB-UBND 07-06-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo số 681/TB-UBND ngày 22/10/2020của UBND huyện Chi Lăng thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
538/TB-UBND 05-06-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo số 838/TB-UBNDngày 25/11/2020của UBND huyện Chi Lăng thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
537/TB-UBND 05-06-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo số 659/TB-UBND ngày 25/7/2022của UBND huyện Chi Lăng thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
10/2023/QĐ-UBND 02-06-2023 Sửa đổiQuyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 01tháng 4 năm 2022của Ủy ban nhân dântỉnhvềviệcphân cấp trách nhiệm quản lý nhà nướcvề chất lượng công trình xây dựng,giải quyết sự cố công trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thuđối với công trình xây dựngtr
520/TB-UBND 31-05-2023 Lịch trực ngày nghỉTháng 6năm 2023của Lãnh đạo UBND huyện
515/TB-UBND 30-05-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện(Ngày 24/5/2023)
495/TB-UBND 19-05-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2025
482/TB-UBND 17-05-2023 THÔNG BÁOKết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện(Ngày 16/5/2023)
457/TB-UBND 11-05-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo thu hồi đất số 98/TB-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thi
454/TB-UBND 10-05-2023 THÔNG BÁOKết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện(Ngày 08/5/2023)
423/TB-UBND 24-04-2023 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị UBND huyện thường kỳtháng 4 năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5năm 2023
420/TB-UBND 24-04-2023 Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15/4/2023
416/TB-UBND 20-04-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo thu hồi đất số 157/TB-UBND ngày 21/3/2022 của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
417.TB-UBND 20-04-2023 Về việc đính chínhnội dung Thông báo thu hồi đất số 162/TB-UBND ngày 21/3/2022của UBND huyệnChi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
417/TB-UBND 20-04-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo thu hồi đất số 162/TB-UBND ngày 21/3/2022 của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
416/TB-UBND 20-04-2023 Về việc đính chínhnội dung Thông báo thu hồi đất số 157/TB-UBNDngày 21/3/2022của UBND huyệnChi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
419/TB-UBND 20-04-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương
379/TB-UBND 12-04-2023 Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tại buổi họp thống nhất về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện
378/TB-UBND 11-04-2023 Kết luận của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện(ngày 6/4/2023)
353/TB-UBND 10-04-2023 Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịchUBND huyện về giaotham mưu, xử lý công văn số 02/CV-BTDC ngày 31/3/2023 của Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn; công văn số 855/UBND-TTVHTT ngày 07/4/2023 của UBND Thành phố Lạng Sơn
351/TB-UBND 07-04-2023 Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịchUBND huyệnvề giao tham mưu, xử lýKế hoạch số 301/KH-ĐGS-KTNSNgày 06/4/2023 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Lạng Sơn
349/TB-UBND 07-04-2023 Kết luận của Chủ tịch UBND huyệntại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyệnvới cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niêntrên địa bànhuyện Chi Lăngnăm 2023
351/TB-UBND 07-04-2023 Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịchUBND huyệnvề giao tham mưu, xử lýKế hoạch số 301/KH-ĐGS-KTNSNgày 06/4/2023 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Lạng Sơn
350/TB-UBND 07-04-2023 Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện về việc giao xử lý văn bản
348/TB-UBND 06-04-2023 Kết luận của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thưHuyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện(Ngày 03/4/2023)
345/TB-UBND 06-04-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
345/TB-UBND 06-04-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
325/TB-UBND 03-04-2023 Công khai kết quả thống kê đất đainăm 2021 của tỉnh Lạng Sơn
329/TB-UBND 03-04-2023 Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị xem xét tiến độ thực hiện các mô hình, dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới năm 2023 trên địa bàn huyện Chi Lăng
306/TB-UBND 25-03-2023 Kết luận UBND huyện tại Hội nghị giao ban quý I, Phương hướng, nhiệm vụ quý IInăm 2023
258-CV/HU 24-03-2023 Vềviệc thông tin một sốsựkiện đáng chú ý của huyện trong tháng3/2023
268/TB-UBND 23-03-2023 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyệntại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBNDhuyệnvới các cơ quanchuyên môn ngày 21/3/2023
170/TB-UBND 15-03-2023 Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyệntại cuộc họp,làm việc với Ban Biên tập và Tổ Thư ký Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng
153/TB-UBND 10-03-2023 Kết luận của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụHuyện ủy,Phó Chủtịch UBND huyện vềkiểm tra tình hình triển khai kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội và dựtoán ngân sách Nhà nước năm 2023;tổchức thực hiện các nhiệm vụcấp bách trước, trong và sau T