Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
540/TB-UBND 28-08-2022 Kết quả kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp đặc biệttrong tuyển dụng công chức cấp xãnăm 2022
536/TB-UBND 24-06-2022 THÔNG BÁOKết luận UBND huyện tại Hội nghịgiao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ6 tháng cuối năm 2022
477-TB/HU 21-06-2022 Vềviệc tiếp nhận đăng ký tiếp công dâncủa Bí thư Huyện ủy, tháng 7năm 2022
500/TB-UBND 21-06-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban giữa Công an huyện, Ban CHQS huyện, Trung đoàn 123 thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ tháng 6năm 2022
490/TB-UBND 20-06-2022 Tuyển dụng viênchứccác đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyệnnăm 2022
489/TB-UBND 17-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
484/TB-UBND 15-06-2022 Kết luận của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp với các cơ quan chuyên môn về Dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)
485/TB-UBND 15-06-2022 Thông tin số điện thoại phục vụ công tác hỗ trợ, tư vấn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chi Lăng
470/TB-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
480/TB-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
473/TB-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
477/TB-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
471/TB-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
476 /TB-UBND 14-06-2022 Về việc công bố tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Chi Lăng
469/TB-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
1944/QĐ-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
474/TB-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
478/TB-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
472/TB-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
405/TB-UBND 08-06-2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
405/TB-UBND 08-06-2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
109/GM-UBND 06-06-2022 Dự Hội nghị trực tuyến phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Lạng Sơn năm 2021
484/TB-UBND 05-06-2022 Kết luận của đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,Phó Chủ tịch UBND huyệntại buổi họp với các cơ quan chuyên môn về Dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)
397/TB-UBND 03-06-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyệntại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 02/6/2022
396/TB-UBND 03-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy địn
395/TB-UBND 03-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy địn
18/TB-HĐND 03-06-2022 Dự kiến nội dung, chương trìnhkỳ họp thứ năm(kỳ họp giữa năm)năm 2022Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-202
394/TB-UBND 03-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
391/TB-UBND 30-05-2022 Kết luận UBND huyện tại Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 5năm 2022
387/TB-UBND 27-05-2022 Lịch trực ngày nghỉTháng 6năm 2022của Lãnh đạo UBND huyện
46/GUQ-UBND 23-05-2022 Giay ủy quyền quản lý, điều hành hoạt động của UBND huyện
378/TB-UBND 19-05-2022 Về việc điều chỉnhnội dung Thông báo thu hồi đất số 435/TB-UBND ngày 08/9/2021của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
379/TB-UBND 19-05-2022 Về việc điều chỉnhnội dung Thông báo thu hồi đất số 102/TB-UBND ngày 15/3/2022của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
371/TB-UBND 17-05-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
135/TTPTQĐ 13-05-2022 V/v thông báobán hồ sơđấu giá quyền sử dụng đất 21 thửađất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao,huyện Chi Lăng
368/TB-UBND 12-05-2022 Thu hồi, hủy bỏ Thông báosố 237/TB-UBND ngày 25/4/2022của UBND huyện Chi Lăng Thông báo thu hồi đất để thực hiện dựán: Khu đôthịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1655/QĐ-UBND 12-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy địn
367/TB-UBND 11-05-2022 Về việc thu hồi đất do người sửdụng đất tựnguyện trảlại đất
365/TB-UBND 11-05-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện Dự án Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng, Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ ngày 09/5/2022
366/TB-UBND 11-05-2022 Về việc điều chỉnhnội dung Thông báo thu hồi đất số 723/TB-UBND ngày 12/11/2020của UBND huyệnChi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
365/TB-UBND 11-05-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyệntạicuộc họptháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện Dự án Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng, Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏngày 09/5/2022
363/TB-UBND 10-05-2022 Vềviệc thu hồi, hủy bỏThông báo số203/TB-UBND ngày 26/02/2020 và Thông báo số94/TB-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Chi Lăng
2164-QĐHU 09-05-2022 Thành lập Đảng bộcơ quan khối Nội chínhtrực thuộc Đảng bộhuyện Chi Lăng
361/TB-UBND 09-05-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện Dự án Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng ngày 04/5/2022
362/TB-UBND 09-05-2022 Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyệntại cuộc họp chỉ đạo công tác quản lý thu mua, tiêu thụ sản phẩmthuốc lá trên địa bànhuyện Chi Lăngnăm 2022
31/TB-TTPTQĐ 04-05-2022 Kết quảlựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
352/TB-UBND 04-05-2022 Kết luận của Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tại buổi họp xem xét tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến triển khaithực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, h
353/TB-UBND 04-05-2022 Tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyểncông chức cấp xãđối với trường hợp đặc biệt
351 /TB-UBND 04-05-2022 Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện sau khi xem xét Báo cáo số 61/BC-PGDĐT ngày 28/4/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
343/TB-UBND 28-04-2022 Lịch trực ngày nghỉTháng 5năm 2022của Lãnh đạo UBND huyện
344/TB-UBND 28-04-2022 Lịch trực của Lãnh đạo UBND huyệntrong dịp nghỉ Lễ30/4-01/5/2022
342/TB-UBND 27-04-2022 Kết luận UBND huyện tại Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4năm 2022
263/TB-UBND 26-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
262/TB-UBND 26-04-2022 Về việc điều chỉnhnội dung Thông báo thu hồi đất số 325/TB-UBND ngày 28/7/2021của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
247/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
244/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
237/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
254/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
249/QĐ-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
246/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
236/TB-UBND 25-04-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác số 5tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tronggiải phóng mặt bằng Chợ nông sản và Khu dân cư tập trung thị trấn Chi Lăng
243/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
253/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
251/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
242/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
238/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
257/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
245/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
248/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
240/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
255/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
250/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
241/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
239/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
252/TB-UBND 25-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông Nam thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
28/TB-TTPTQĐ 22-04-2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 21 thửa đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
229 /TB-UBND 21-04-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 20/4/2022
229/TB-UBND 21-04-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyệntạicuộc họpChủ tịch, Phó Chủ tịch UBNDhuyện ngày 20/4/2022
455-TB/HU 21-04-2022 Vềviệc tiếp nhận đăng ký tiếp công dâncủa Bí thư Huyện ủy, tháng 5năm 2022
223/TB-UBND 19-04-2022 Về việc điều chỉnhnội dung Thông báo thu hồi đất số 614/TB-UBND ngày 22/10/2020của UBND huyệnChi Lăng để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
222/TB-UBND 18-04-2022 Để thực hiện dự án: Khu đô thịphía Đông thịtrấn Đồng Mỏ,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
220/TB-UBND 15-04-2022 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022
217/TB-UBND 13-04-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
216/TB-UBND 13-04-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
208/TB-UBND 08-04-2022 Lịch trực ngày nghỉGiỗtổHùng Vương 10/3 Âm Lịch
209/TB-UBND 08-04-2022 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022
207/TB-UBND 08-04-2022 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyệntạicuộc họpChủ tịch, Phó Chủ tịch UBNDhuyện ngày 31/3/2022
73/TB-TTKN 04-04-2022 Về việctổ chứclớp tập huấn"Nâng cao chất lượng Ớt tươi phục vụ xuất khẩu"
199/TB-UBND 04-04-2022 Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Huyện ủy viên, Phó Chủtịch UBND huyện tại Hội nghịnângcao chất lượng giáo dục cấp Tiểu học(Ngày 24/3/2022)
199/TB-UBND 04-04-2022 Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục cấp Tiểu học (Ngày 24/3/2022)
198/TB-UBND 01-04-2022 Lịch trực ngày nghỉTháng 4năm 2022của Lãnh đạo UBND huyện
197/TB-UBND 31-03-2022 Kết luận của Đồng chíVi Nông Trường,Chủtịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳngày 30/3/2022
10/TB-VP 31-03-2022 Phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức, nhân viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng
1155/QĐ-XPHC 31-03-2022 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcĐất đai đối vớiông Lăng Văn Thế, trú tại: Thôn Đơn Xa, xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1088/QĐ-UBND 30-03-2022 ề việc phê duyệtsố tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp
1092/QĐ-UBND 30-03-2022 Về việc kiện toàn Ban quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xãChi Lăng
449-TB/HU 30-03-2022 KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƢHUYỆN ỦY tại Hội nghịgiao ban Khối Nội chính huyện ngày 23/3/2022
1048/QĐ-UBND 30-03-2022 Về việc trích kinh phí thực hiện chính sách người có uy tínhỗ trợ vật chất, động viên tinh thần quí Inăm 2022
1049/QĐ-UBND 30-03-2022 Về việc phê duyệt bổ sung và đưa ra khỏi danh sách học sinh xã vùng III, thôn đặc biệt khó khănđượchưởng hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ học kì 2, năm học 2021-2022
1093/QĐ-UBND 30-03-2022 Phêduyệt Kếhoạch kiểm tra việc áp dụng Hệthống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vịthuộc hệthống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Chi Lăngnăm 202