Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
01 /2021/QĐ-UBND 10-09-2021 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
419/TB-UBND 08-09-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
421/TB-UBND 08-09-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
381/TB-UBND 30-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tà i sản khác gắn liền vớ i đất cấp không đúng quy định
382/TB-UBND 30-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tà i sản khác gắn liền vớ i đất cấp không đúng quy định
376/TB-UBND 27-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
380/TB-UBND 27-08-2021 Lịch trực của Lãnh đạo UBND huyện trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2021
378/TB-UBND 27-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
379/TB-UBND 27-08-2021 Lịch trực ngày nghỉ Tháng 9 năm 2021 của Lãnh đạo UBND huyện
377/TB-UBND 27-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
374/TB-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
373/TB-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
375/TB-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
372/TB-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
45/TB-KL 16-08-2021 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
360 /TB-UBND 13-08-2021 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
158/TTPTQĐ 05-08-2021 Thông báo bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
290/TB-UBND 28-07-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thi pḥ ía Đông thi tṛ ấn Đồng Mỏ , huyên Chi Lăng, ̣ tỉnh Lang Sơn
289/TB-UBND 28-07-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thi pḥ ía Đông thi tṛ ấn Đồng Mỏ , huyên Chi Lăng, ̣ tỉnh Lang Sơn
291/TB-UBND 28-07-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thi pḥ ía Đông thi tṛ ấn Đồng Mỏ , huyên Chi Lăng, ̣ tỉnh Lang Sơn
289/TB-UBND 28-07-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thi pḥ ía Đông thi tṛ ấn Đồng Mỏ , huyên Chi Lăng, ̣ tỉnh Lang Sơn
285/TB-UBND 26-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
286/TB-UBND 26-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
252/TB-UBND 07-07-2021 Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
245/TB-UBND 30-06-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
245/TB-UBND 30-06-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
179 /TB-UBND 17-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
169/TB-UBND 07-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
170/TB-UBND 07-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
163/TB-UBND 05-05-2021 Về việc thu hồiGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
63/TTPTQĐ 04-05-2021 Bán hồ sơ đấu giá quyền sủ dụng đất 03 thửa đất tại khu Đoàn kết, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
162/TB-UBND 04-05-2021 Công khai kế hoạchđầu tư thanh toán khối lượng thực hiện Đề án phát triển GTNT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 đợt 1 năm 2021Thực hiện Thông tư 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc
156/TB-UBND 27-04-2021 Lịch trực 30/4 - 01/5/2021 của Lãnh đạo UBND huyện
136/TB-UBND 20-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
19/TB-TTPTQĐ 19-04-2021 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất tại khu đất công khu đoàn kết, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
135/TB-UBND 19-04-2021 THÔNG BÁO Lịch trực của Lãnh đạo UBND huyện trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm Lịch
1293/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1292/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1300/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1291/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1283/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1294/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1290/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
123/TB-UBND 08-04-2021 Về việc thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
1125/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
117/TB-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
115/TB-UBND 01-04-2021 Về việc thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
81/KH-UBND 29-03-2021 Phát động sản xuất Na và các sản phẩm nông sản chủ lực theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn huyện Chi Lăng
55 /TB-UBND 26-02-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 03 năm 2021 của Lãnh đạo UBND huyện
621/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
457/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
617/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
619/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
38/TB-UBND 02-02-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
453/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
473/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
449/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
433/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
451/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
465/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
443/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
441/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
459/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
445/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
467/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
471/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
455/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
437/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
441/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
469/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
461/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
48/BC-UBND 26-01-2021 Đánh giá, công nhậnchuẩn tiếp cận pháp luậtnăm 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng
14/TB-UBND 15-01-2021 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
884/TB-UBND 18-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
882/TB-UBND 16-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4580/QĐ-UBND 16-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4620/QĐ-UBND 16-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4478/QĐ-UBND 08-12-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
4477/QĐ-UBND 08-12-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
4479/QĐ-UBND 08-12-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
147/TTr-UBND 02-12-2020 Tờ trình Về việc đề nghị điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch Khu Công nghiệp Đồng Bành trên địa bàn huyện Chi Lăng trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chi Lăng
186/TB-TA 26-11-2020 V/v tuyển chọn hòa giải viên tại các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn năm2020
07/TB-HĐND 05-11-2020 Về dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười lăm Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
04-11-2020 Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
692/TB-UBND 26-10-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
195 /GM-UBND 16-10-2020 Dự Hội nghị Biểu dương người Khuyết tật làm kinh tế giỏi và người Bảo trợ có thành tích
194/GM-UBND 12-10-2020 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.
193 /GM-UBND 12-10-2020 Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Quý III năm 2020
192/GM-UBND 12-10-2020 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
190 /GM-UBND 09-10-2020 Dự hội nghị tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo địa phương
185 /GM - UBND 07-10-2020 Dự họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện
187 /GM-UBND 07-10-2020 Dự Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Chi Lăng và Đền Quan Trấn Ải (Đền Quỷ Môn) Chào mừng Kỷ niệm 593 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2020)
183 /GM-UBND 05-10-2020 Họp xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2020
182 /GM-UBND 02-10-2020 Làm việc với Đoàn Kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh
180 /GM-UBND 02-10-2020 Thẩm định các tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm Đồn Điền, thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
179 /GM-UBND 01-10-2020 Dự họp trực tuyến với Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
178 /GM-UBND 30-09-2020 Dự họp tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2020
172 /GM-UBND 28-09-2020 Họp bàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực hiện công tác hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg năm 2020
175 /GM-UBND 28-09-2020 Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tại huyện Chi Lăng
171 /GM-UBND 23-09-2020 Dự làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG nông thôn mới và tình hình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp