Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
15 /GM-UBND 17-01-2022 Dự Chương trình tặng quà “Tết vì người nghèo” xuân Nhâm Dần 2022
16 /GM-UBND 17-01-2022 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
14 /GM-UBND 17-01-2022 Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022
13 /GM-UBND 16-01-2022 Dự họp trực tuyến 3 cấp về Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2021, triển khai công tác năm 2022
04/TB-UBND 06-01-2022 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
02 /GM-UBND 05-01-2022 Dự họp trực tuyến 3 cấp về tăng cường các biện phòng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơ
01/GM-UBND 03-01-2022 Họp về việc tăng cường các biện phòng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Chi Lăng
6148/QĐ-UBND 31-12-2021 Ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Chi Lăng giai đoạn 2021-2025
2580/QĐ-UBND 31-12-2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
742/TB-UBND 28-12-2021 Lịch trực của Lãnh đạo UBNDhuyệntrong dịp nghỉLễtết Dương lịch 01/01/2022
369/QĐ-UBND 24-12-2021 Về việc ủy quyền cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
704/TB-UBND 14-12-2021 Hủy toàn bộ nội dung Thông báo số 745/TB-UBND ngày 12/11/2020 của UBND huyện Chi Lăng thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
662/TB-UBND 26-11-2021 Lịch trực ngày nghỉ Tháng 12 năm 2021 của Lãnh đạo UBND huyện
527/TB-UBND 27-10-2021 Lịch trực ngày nghỉ Tháng 11 năm 2021 của Lãnh đạo UBND huyện
463 /TB-UBND 28-09-2021 Về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Chi Lăng
463 /TB-UBND 28-09-2021 Về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Chi Lăng
462/TB-UBND 27-09-2021 Lịch trực ngày nghỉ Tháng 10 năm 2021của Lãnh đạo UBND huyện
460/TB-UBND 24-09-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
01 /2021/QĐ-UBND 10-09-2021 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
424/TB-UBND 08-09-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
434/TB-UBND 08-09-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
432/TB-UBND 08-09-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
435/TB-UBND 08-09-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
427/TB-UBND 08-09-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
422/TB-UBND 08-09-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
431/TB-UBND 08-09-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
419/TB-UBND 08-09-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
: 423/TB-UBND 08-09-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
433/TB-UBND 08-09-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
421/TB-UBND 08-09-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
425/TB-UBND 08-09-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
426/TB-UBND 08-09-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thi pḥ ía Đông thi tṛ ấn Đồng Mỏ , huyên Chi Lăng, t ̣ ỉnh Lang Sơn
428/TB-UBND 08-09-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thi pḥ ía Đông thi tṛ ấn Đồng Mỏ , huyên Chi Lăng, t ̣ ỉnh Lang Sơn
411/TB-UBND 07-09-2021 Để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
406/TB-UBND 07-09-2021 Để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
390/TB-UBND 07-09-2021 Để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
388/TB-UBND 07-09-2021 Để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
414/TB-UBND 07-09-2021 Để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
399/TB-UBND 07-09-2021 Để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
410/TB-UBND 07-09-2021 Để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
396/TB-UBND 07-09-2021 Để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
412/TB-UBND 07-09-2021 Để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
407/TB-UBND 07-09-2021 Để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
398/TB-UBND 07-09-2021 Để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
409/TB-UBND 07-09-2021 Để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
413/TB-UBND 07-09-2021 Để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
381/TB-UBND 30-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tà i sản khác gắn liền vớ i đất cấp không đúng quy định
382/TB-UBND 30-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tà i sản khác gắn liền vớ i đất cấp không đúng quy định
376/TB-UBND 27-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
380/TB-UBND 27-08-2021 Lịch trực của Lãnh đạo UBND huyện trong dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2021
378/TB-UBND 27-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
379/TB-UBND 27-08-2021 Lịch trực ngày nghỉ Tháng 9 năm 2021 của Lãnh đạo UBND huyện
377/TB-UBND 27-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
374/TB-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
373/TB-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
375/TB-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
372/TB-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
45/TB-KL 16-08-2021 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
360 /TB-UBND 13-08-2021 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
158/TTPTQĐ 05-08-2021 Thông báo bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
289/TB-UBND 28-07-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thi pḥ ía Đông thi tṛ ấn Đồng Mỏ , huyên Chi Lăng, ̣ tỉnh Lang Sơn
290/TB-UBND 28-07-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thi pḥ ía Đông thi tṛ ấn Đồng Mỏ , huyên Chi Lăng, ̣ tỉnh Lang Sơn
289/TB-UBND 28-07-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thi pḥ ía Đông thi tṛ ấn Đồng Mỏ , huyên Chi Lăng, ̣ tỉnh Lang Sơn
291/TB-UBND 28-07-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thi pḥ ía Đông thi tṛ ấn Đồng Mỏ , huyên Chi Lăng, ̣ tỉnh Lang Sơn
285/TB-UBND 26-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
286/TB-UBND 26-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
252/TB-UBND 07-07-2021 Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
245/TB-UBND 30-06-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
245/TB-UBND 30-06-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
430/TB-UBND 08-06-2021 Để thực hiện dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
179 /TB-UBND 17-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
169/TB-UBND 07-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
170/TB-UBND 07-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
163/TB-UBND 05-05-2021 Về việc thu hồiGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
63/TTPTQĐ 04-05-2021 Bán hồ sơ đấu giá quyền sủ dụng đất 03 thửa đất tại khu Đoàn kết, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
162/TB-UBND 04-05-2021 Công khai kế hoạchđầu tư thanh toán khối lượng thực hiện Đề án phát triển GTNT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 đợt 1 năm 2021Thực hiện Thông tư 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc
156/TB-UBND 27-04-2021 Lịch trực 30/4 - 01/5/2021 của Lãnh đạo UBND huyện
136/TB-UBND 20-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
19/TB-TTPTQĐ 19-04-2021 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất tại khu đất công khu đoàn kết, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
135/TB-UBND 19-04-2021 THÔNG BÁO Lịch trực của Lãnh đạo UBND huyện trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm Lịch
1293/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1292/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1300/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1291/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1283/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1294/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1290/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
123/TB-UBND 08-04-2021 Về việc thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
1125/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
117/TB-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
115/TB-UBND 01-04-2021 Về việc thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
81/KH-UBND 29-03-2021 Phát động sản xuất Na và các sản phẩm nông sản chủ lực theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn huyện Chi Lăng
55 /TB-UBND 26-02-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 03 năm 2021 của Lãnh đạo UBND huyện
621/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
457/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
617/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
619/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
38/TB-UBND 02-02-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
461/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
453/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng