Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1649/UBND-NV 13-09-2021 V/v tiếp tục thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022
1640 /UBND-VHTT 10-09-2021 V/v tuyên truyền tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyệ
4189/QĐ-UBND 09-09-2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4171/QĐ-UBND 08-09-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4172/QĐ-UBND 08-09-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4173/QĐ-UBND 08-09-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3724/QĐ-UBND 30-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tà i sản khác gắn liền vớ i đất cấp không đúng quy định
3725/QĐ-UBND 30-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tà i sản khác gắn liền vớ i đất cấp không đúng quy định
3571/QĐ-UBND 27-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
3572/QĐ-UBND 27-08-2021 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lô Trường Thọ tại Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND huyện Chi Lăng và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cósố vào sổ cấp giấy chứng nhận H00708 cấp cho hộ ông Lô T
3574/QĐ-UBND 27-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
3573/QĐ-UBND 27-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
3560/QĐ-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3558/QĐ-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3549/QĐ-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
3556/QĐ-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3559/QĐ-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3550/QĐ-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ â
3544/QĐ-UBND 25-08-2021 Về việc hủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cósố phát hành AP 201912, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01412 cấp cho hộ ông Lê Văn Lợi và bà Lương Thị Thong, thường trú tại thôn Nà Tẻng
3543/QĐ-UBND 25-08-2021 Về việc hủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cósố phát hành AP 201913, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01413 cấp cho hộ ông Lê Văn Lợi và bà Lương Thị Thong, thường trú tại thôn Nà Tẻng
3506/QĐ-UBND 19-08-2021 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
3504/QĐ-UBND 19-08-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
3505/QĐ-UBND 19-08-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
52/HĐPH 18-08-2021 V/v hướng dẫn, triển khai tuyên truyền pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
2326/QĐ-UBND 13-08-2021 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Vi Văn Chinh tại Quyết định số 1245/2003/QĐ-UBND ngày 21/8/2003 của UBND huyện Chi Lăng và hủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất cósố vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00328, c
3425/QĐ-UBND 13-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
3421/QĐ-UBND 12-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1420/UBND-VHTT 09-08-2021 V/v tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế số; hướng dẫn đăng ký mở cửa hàng số, cách giao dịch (mua, bán) trên sàn giao dịch điện tử Postmart.vn và Voso.vn
204/TNMT 06-08-2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi Lăng
3309/QĐ-UBND 03-08-2021 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Mạnh Hùng, địa chỉ: Số nhà 12, ngõ 82, đường Mỹ Sơn, khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (lần đầu)
3303/QĐ-UBND 02-08-2021 Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND Chi Lăng về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Dương Mạnh Hùng, thành phố Lạng Sơn
3116/QĐ-UBND 27-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3083/QĐ-UBND 26-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3082/QĐ-UBND 26-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
2994/QĐ-UBND 14-07-2021 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Mạnh Hùng, Địa chỉ: Số 12, ngõ 82, đường Mỹ Sơn, khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (lần đầu)
2935/QĐ-UBND 07-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
2934/QĐ-UBND 07-07-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
2930/QĐ-UBND 06-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
42/TTPTQĐ 05-07-2021 V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn xã Mai Sao huyện Chi Lăng
2079/QĐ-UBND 30-06-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
2080/QĐ-UBND 30-06-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1958/QĐ-UBND 02-06-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
08/CĐ-CT 20-05-2021 Công điện về việc thực hiện các giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19
1627/QĐ-UBND 19-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
832/UBND-VHTT 19-05-2021 Tăng cường, chấn chỉnh việc cung cấp, đăng tải thông tin trên môi trường mạng đối với thông tin truy vết liên quan đến dịch Covid -19
1614 /QĐ-UBND 17-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1613/QĐ-UBND 17-05-2021 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất taị Quyết đinh s ̣ ố 1529/QĐ-UB ngày 31/12/2002 của UBND huyên Chi ̣ Lăng vàhủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00311 cấp cho hộ ông Lương Văn Cừ
1582/QĐ-UBND 14-05-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
122 /KH-UBND 12-05-2021 Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn huyện
119/KH-UBND 12-05-2021 Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong các tình huống phòng, chống dịch Covid-19
775/UBND-VHTT 12-05-2021 Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 245/TB-UBND ngày 11/5/2021
778 /UBND-KTHT 12-05-2021 V/v tiếp tục tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh và đảm bảo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trước tình hình dịch Covid-19
18/BCĐ 08-05-2021 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
1533/QĐ-UBND 07-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
1535/QĐ-UBND 07-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1475/QĐ-UBND 07-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1534/QĐ-UBND 07-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1473/QĐ-UBND 05-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1470/QĐ-UBND 04-05-2021 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất taị Quyết đinh s ̣ ố 1529/QĐ-UB ngày 31/12/2002 của UBND huyên ̣ Chi Lăng vàhủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất cósố vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00715, cấp ngày 31/12/2002, do
1373/QĐ-UBND 27-04-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
1335/QĐ-UBND 20-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
1297/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1298/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1284/QĐ-UBND 14-04-2021 Vềviệc thu hồi đất đểphát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1576/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
1296/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1286/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
: 1288/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1299/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1287/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1295/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1289/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộn
1285/QĐ-UBND 14-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1251/QĐ-UBND 13-04-2021 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Long Văn Nnguyện tại Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND huyện Chi Lăng và hủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất cósố phát hành AO 848081, số vào sổ cấ
1333/QĐ-UBND 13-04-2021 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất taị Quyết đinh s ̣ ố 2597/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND huyên ̣ Chi Lăng vàhủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất cósố phát hành AG 978438, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H0
1194/QĐ-UBND 08-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1200/QĐ-UBND 08-04-2021 Về việc thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
1139/QĐ-UBND 06-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
1121/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1117/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1119/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1131/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1133/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1123/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1127/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1115/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1111/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1113/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1129/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1112/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1135/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1091/QĐ-UBND 02-04-2021 Về việc thu hồi số tiền bồi thường hỗ trợ được phê duyệt và chi trả đối với hộ ông Hoàng Văn Coong, thường trú tại khu Hợp Tiến, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1102/QĐ-UBND 02-04-2021 Về việc thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
1096/QĐ-UBND 01-04-2021 Về việc thu hồi số tiền bồi thường hỗ trợ được phê duyệt và chi trả đối với hộ ông Vy Minh Đức, thường trú tại khu Hòa Bình 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1094/QĐ-UBND 01-04-2021 Về việc thu hồi số tiền bồi thường hỗ trợ được phê duyệt và chi trả đối với hộ ông Hoàng Văn Tự, thường trú tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1092/QĐ-UBND 01-04-2021 Về việc thu hồi số tiền bồi thường hỗ trợ được phê duyệt và chi trả đối với hộ ông Lăng Văn Năm, thường trú tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1093/QĐ-UBND 01-04-2021 Về việc thu hồi số tiền bồi thường hỗ trợ được phê duyệt và chi trả đối với hộ ông Hoàng Văn Tiến, thường trú tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1095/QĐ-UBND 01-04-2021 Về việc thu hồi số tiền bồi thường hỗ trợ được phê duyệt và chi trả đối với hộ ông Lý Xuân Hải, thường trú tại khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1037/QĐ-UBND 26-03-2021 Về việc điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1038/QĐ-UBND 26-03-2021 Về việc điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 3876/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn