Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1208/UBND-TNMT 22-06-2022 V/v triển khai Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2002/QĐ-UBND 16-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
19/ĐA-UBND 16-06-2022 ĐỀ ÁNChuyển đổi diện tích trồng cây Thuốc lá sang các loại cây trồng kháctrên địa bàn huyện Chi Lăng
1159/UBND-VHTT 16-06-2022 V/vtriển khai cài đặt ứng dụng Công dân số Xứ Lạng và tạo tài khoản thanh toán điện tử, phát triển kinh tế số
1947/QĐ-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
1147/UBND-TNMT 14-06-2022 V/v triển khai Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn huyện Chi Lăng
1957/QĐ-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
388/BC-UBND 14-06-2022 Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
1946/QĐ-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
1945/QĐ-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
1958/QĐ-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
1952/QĐ-UBND 14-06-2022 Công nhậnkết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 21 thửađất tại khu dân cư thônNà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1948/QĐ-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
1147/UBND-TNMT 14-06-2022 V/v triển khai Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn huyện Chi Lăng.
1949/QĐ-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
1956/QĐ-UBND 14-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
1951/QĐ-UBND 14-06-2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chi Lăng
378/BC-UBND 13-06-2022 BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH (Từ ngày 21/5/2022 đến ngày 08/6/2022)
1916/QĐ-UBND 09-06-2022 Về việc thu hồi đất do người sửdụng đất tựnguyện trảlại đất
1886/QĐ-UBND 06-06-2022 ề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
1059/UBND-TNMT 06-06-2022 V/v chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai
32/KH-BCĐ 06-06-2022 Công tác của Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
1887/QĐ-UBND 06-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
30/QĐ-BCĐ 06-06-2022 Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
1883/QĐ-UBND 03-06-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
31/KH-BCĐ 03-06-2022 Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn huyện Chi Lăngnăm 2022
1035/UBND-NN 02-06-2022 V/v tập trungchỉ đạo,kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
160/TTPTQĐ 02-06-2022 V/v để nghị tiếp tục tuyên truyền vận động người sử dụng đất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình Đường dây 220kV Bắc Giang –Lạng Sơn
1025/UBND-VP 01-06-2022 V/v thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 qua Cổng DVC của tỉnh.
1016/UBND-NN 31-05-2022 V/v đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi huyện Chi Lăngmùa mưa lũ năm 2022
10/CTR-UBND 31-05-2022 Công tác của UBND huyện tháng 6 năm 2022
994 /UBND-KTHT 30-05-2022 V/v thực hiện nghiêm quy định về giá bán xăng dầu
981/UBND-KTHT 27-05-2022 V/v triển khai Công văn hướng dẫn số 487/SXD-QLXD của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022
972 /UBND-TNMT 26-05-2022 V/v tổ chức triển khai các nội dung của tiêu chí và đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
1771/QĐ-UBND 26-05-2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
967/UBND-TNMT 25-05-2022 V/v phối hợp tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
965/UBND-VP 25-05-2022 V/v tăng cường công tác phòng, chốngdịch bệnh tay chân miệng
169/KH-UBND 25-05-2022 Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạntrên địa bàn huyện Chi Lăngnăm 2022
950/UBND-TNMT 24-05-2022 V/v thực hiện một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện trong tình hình hiện nay.
949/UBND-TNMT 24-05-2022 V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn huyện
950/UBND-TNMT 24-05-2022 V/v thực hiện một số giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyệntrong tình hình hiện nay
944 /UBND-TNMT 23-05-2022 V/v đề nghị rà soát, điều chỉnh bảng giá đất tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 (lần 3) trên địa bàn huyện Chi Lăng
1760/QĐ-UBND 20-05-2022 Về việc thu hồi đất do người sửdụng đất tựnguyện trảlại đất
925/UBND-TNMT 20-05-2022 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn huyện Chi Lăng
316/BC-UBND 20-05-2022 BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH (Từ ngày 10/5/2022 đến ngày 20/5/2022)
1759/QĐ-UBND 20-05-2022 ề việc thu hồi đất do người sửdụng đất tựnguyện trảlại đất
928/UBND-VHTT 20-05-2022 /v triển khai đợt sinh hoạt chính trị,tư tưởng vềnội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
1752/QĐ-UBND 19-05-2022 Về việc tặngGiấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huy
922/UBND-KTHT 19-05-2022 V/vđề nghị lực lượngbộđội hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện Chi Lăng
162/KH-UBND 18-05-2022 Thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng
161/KH-UBND 17-05-2022 Thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng
159/KH-UBND 17-05-2022 Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
1670/QĐ-UBND 16-05-2022 Về việc Kiện toànHội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án:Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ
867/UBND-NN 13-05-2022 V/vđảm bảoan toàn công trình thủy lợi,chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt
868/UBND-NN 13-05-2022 V/vđảm bảoan toàn công trình thủy lợi,chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt
1658/QĐ-UBND 13-05-2022 ề việc thu hồi đất do người sửdụng đất tựnguyện trảlại đất
865/UBND-KTHT 13-05-2022 V/v chủ động các biện phápđảm bảo an toàn giao thông, ứng phó ảnh hưởng mưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở đấttrên địa bàn huyện
854/UBND-NN 13-05-2022 Về việckhẩn trươngkhôi phục sản xuấtsau ảnh hưởngcủa mưa lũ
157/KH-UBND 13-05-2022 Tuyển sinh đầucấpTrung học cơ sởvàTrung họcphổthông năm học 2022-2023
1656/QĐ-UBND 12-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
843/UBND-LĐTBXHDT 12-05-2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
155/KH-UBND 11-05-2022 Triển khai thực hiện Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2022
15/UBND-CĐ 11-05-2022 CÔNG ĐIỆNVề việc chỉ đạo đối phó vớimưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở đấ
154/KH-UBND 11-05-2022 Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng năm 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng
16/BC-PCLB 11-05-2022 Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớnsáng nay ngày 10/5/2022
09/TB-HKL 11-05-2022 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1628/QĐ-UBND 09-05-2022 Về việc thu hồi đất do người sửdụng đất tựnguyện trảlại đất
147/BC-BCĐ 09-05-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày09/5/2022)
2163-QĐ/HU 09-05-2022 Thành lập Đảng bộcơ quan khối Kinh tếtrực thuộc Đảng bộhuyện Chi Lăng
1629/QĐ-UBND 09-05-2022 Về việc thu hồi đất do người sửdụng đất tựnguyện trảlại đất
1612/QĐ-UBND 06-05-2022 Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc Ủy ban nhân dân huyệnnăm 2022
1608/QĐ-UBND 06-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
1607/QĐ-UBND 06-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
146/BC-BCĐ 06-05-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày06/5/2022)
144/BC-BCĐ 05-05-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày05/5/2022)
143/KH-UBND 04-05-2022 Thực hiện nhiệm vụtrọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022
770/UBND-NN 04-05-2022 V/vcảnh giácmột số đối tượng mạo danh cán bộ Sở NN&PTNT tổ chức lớp tập huấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
142/BC-BCĐ 04-05-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày04/5/2022)
144/KH-UBND 04-05-2022 Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật huyện Chi Lăng năm 2022
770/UBND-NN 04-05-2022 V/vcảnh giácmột số đối tượng mạo danh cán bộ Sở NN&PTNT tổ chức lớp tập huấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
142/KH-UBND 04-05-2022 Kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022
141 /KH-UBND 29-04-2022 Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
139/BC-BCĐ 29-04-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày29/4/2022)
06/CTr-HĐND 29-04-2022 Công tác của Hội đồng nhân dân huyện tháng 5 năm 2022
743/UBND-NN 29-04-2022 V/v tiếp tục xây dựng vùng sản xuất tập trung và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Chi Lăng
141/KH-UBND 29-04-2022 Tiếp tục thực hiệnđổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Chi Lănggiai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 203
1561/QĐ-UBND 29-04-2022 Về việc thành lập Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyếnmức độ 3, 4tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Chi Lăng
137/BC-BCĐ 28-04-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày28/4/2022)
1526/QĐ-UBND 28-04-2022 Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại việcthực hiện nhiệm vụ đối với cácđơn vịsự nghiệpGiáo dục và Đào tạo thuộc Ủyban nhân dân huyện
1520/QĐ-UBND 27-04-2022 Phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ Môi trường rừngnăm 2022 (số tiềnthu năm 2020)củaUBNDcácxãLiên Sơn, Vân An, Chiến Thắng, Vân Thủy, thị trấn Đồng Mỏ và thị trấn Chi Lăng
135/BC-BCĐ 27-04-2022 BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN (TÍNH ĐẾN 14 GIỜ 00 PHÚT NGÀY 27/4/2022)
726/UBND-VHTT 27-04-2022 V/vtiếp tụchướng dẫnthực hiệnNghị quyết số 18/2020/NQ-HĐNDngày 14/12/2020của HĐND tỉnh
1519/QĐ-UBND 27-04-2022 Về việc kiện toàn Ban Quản lý và tổ giúp việcBan Quản lý nghĩa trang nhân dân huyện Chi Lăng
723/UBND-NV 27-04-2022 V/v thực hiện tiêu chí thành phần từ 18.1 đến 18.3 thuộcTiêu chí số 18 đối vớixã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, giai đoạn 2021-2025
725/UBND-VHTT 27-04-2022 V/vtiếp tụcrà soát, xây dựng quychếquản lý, sử dụngthiết chế thể thao cơ sở
240/BC-UBND 26-04-2022 Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CPngày 21/6/2021 của Chính phủ
135/KH-UBND 26-04-2022 Thực hiện công tác giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Chi Lăng
1249/QĐ-UBND 25-04-2022 ề việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Chi Lăng
15151/QĐ-UBND 25-04-2022 Về việc phê duyệt dự toán kinhphí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án:Khu đôthị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1499/QĐ-UBND 25-04-2022 Vềviệc thu hồi đất đểphát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng