Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2948 /QĐ-UBND 06-08-2020 Phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Chi Lăng Năm học 2020-2021
2947 /QĐ-UBND 06-08-2020 Thay thế thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chi Lăng
2851/QĐ-BĐD 28-07-2020 Bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đợt 4 năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1126 /UBND-PTP 28-07-2020 V/v áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính
2794/QĐ-UBND 27-07-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
2795/QĐ-UBND 27-07-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
2681/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2682/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2678/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2686/QĐ-UBND 21-07-2020 Vềviệc thu hồi đất đểphát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2679/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2680/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2676/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2684/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2675/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2685/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2677/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2683/QĐ-UBND 21-07-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1073 /UBND-VHTT 17-07-2020 V/v triển khai công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020); Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
2651/QĐ-UBND 16-07-2020 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
2652/QĐ-UBND 16-07-2020 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
2570/QĐ-UBND 13-07-2020 ề việc hủyGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất cấp không đúng quy địnhcho ông Nông Văn Xây, thường trú tại thôn Củ Na, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
95/CV-TTPTQĐ 02-07-2020 V/v thông báo mời thầu đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất thuộc khu dân cư thôn Nà Sèn, xẫ Mai Sao
93/CV-TTPTQĐ 01-07-2020 V/v thông báo đấu giá quyền sử đụng đất 20 lô đất thuộc khu dân cư thông Nà Sèn, xã Mai Sao huyện Chi Lăng
2442/QĐ-UBND 25-06-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
2159/QĐ-UBND 05-06-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
148/KH-UBND 03-06-2020 Nâng caochỉsốnăng lực cạnh tranh(DDCI) năm 2020củaUBND huyệnChi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2139/QĐ-UBND 03-06-2020 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
130/KH-BATGT 20-05-2020 Triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ emnăm 2020với chủ đề “Giữ trọn ước mơ
19-05-2020 NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TOÀN ĐẢNG BỘ; PHÁT HUY DÂN CHỦ, TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC; KHAI THÁC HIỆU QUẢ TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH CỦA HUYỆN, TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ, XÂY DỰNG HUYỆN CHI LĂNG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN
17/PĐ-UBND 13-05-2020 Phong trào thi đua thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở hướng tớichào mừng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”năm 2020trên địa bàn huyện Chi Lăng
1791/QĐ-UBND 11-05-2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Văn hóa và Thông tin theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1796/QĐ-UBND 11-05-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1544/QĐ-UBND 17-04-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tà i sản khác gắn liền vớ i đất cấp không đúng quy định
1536/QĐ-UBND 15-04-2020 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
430/UBND-TNMT 03-04-2020 V/v triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
1480/QĐ-UBND 03-04-2020 Kiện toàn Thành phần tham gia 02 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chi Lăng
432/UBND-NV 03-04-2020 V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa b n huyện
434/UBND-LĐTBXHDT 03-04-2020 V/v chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID - 19
1475/QĐ-UBND 01-04-2020 Cử Thành phần tham gia 02 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chi Lăng
91 /KH-UBND 27-03-2020 Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020
29/KH-UBND 06-02-2020 Kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020
600 /QĐ-BCĐ 06-02-2020 Thành lập Tổ tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona thường trực tại khu theo dõi của tỉnh tại xã Chiến Thắng và thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng
605/QĐ-UBND 06-02-2020 Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản: Nhà trạm y tế thị trấn Đồng Mỏ (cũ)
29/KH-UBND 06-02-2020 Kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020
32 /KH-UBND 06-02-2020 Về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
45/BC-UBND 04-02-2020 Kết quả thực hiện chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019
101/UBND-KT&HT 03-02-2020 V/v tuyên truyền thực hiện xã hội hóa tiền điện chiếu sáng đường ngõ tại các khu phố trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ
96/UBND-VP 03-02-2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
488/QĐ-UBND 03-02-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
92/UBND-VHTT 03-02-2020 V/v Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra
95/UBND-NN 03-02-2020 /v thống kê thiệt hại thiệt hại do dông lốc, mưa đá
484/QĐ-UBND 03-02-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
485/QĐ-UBND 03-02-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
98/UBND-CAH 03-02-2020 V/v tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hàn cắt kim loại
545/QĐ-UBND 03-02-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
43 /BC-BCĐ 03-02-2020 Kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Chi Lăng
487/QĐ-UBND 03-02-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
21/KH-UBND 03-02-2020 Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2020
94 /UBND-TNMT 03-02-2020 V/v bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường không khí trên địa bàn huyện Chi Lăng.
486/QĐ-UBND 03-02-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
: 40 /BC-UBND 31-01-2020 Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019
367/QĐ-UBND 31-01-2020 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn huyện Chi Lăng
80 /UBND-VP 31-01-2020 V/v tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới.
369/QĐ-UBND 31-01-2020 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Chi Lăng
370/QĐ-UBND 31-01-2020 Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Dự án: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa
368 /QĐ-UBND 31-01-2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Chi Lăng
87/UBND-VHTT 31-01-2020 V/v Triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới
20 /KH-UBND 30-01-2020 Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn huyện Chi Lăng
38 /BC-UBND 29-01-2020 Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
37/BC-UBND 28-01-2020 Về việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng
844/BC-UBND 16-12-2019 Tình hình công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2019
849/BC-UBND 16-12-2019 Kết quả thực hiện Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Quy định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng
277 /KH-UBND 16-12-2019 Triển khai thực hiện Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chi Lăng
834/BC-UBND 11-12-2019 Kết quả thực hiện Kết luận số 842-KL/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 12/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể th
1229 /UBND-LĐTBXHDT 03-10-2019 V/v thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
1225/UBND-TNMT 02-10-2019 V/v đề nghị xem xét hướng dẫn xử lý vướng mắc trong việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chi Lăng.
1227/UBND-NN 02-10-2019 V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2019
1222/UBND-LĐTBXHDT 01-10-2019 V/v thống nhất lấy số hộ thực tế để tính tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
228/KH-UBND 20-09-2019 Thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng
1179/UBND-LĐTBXHDT 20-09-2019 V/v thực hiện kiểm tra, phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 201
227 /KH-UBND 20-09-2019 Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
1175/UBND-PTP 19-09-2019 V/v thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, phí chứng thực; niêm yết các quy định về TTHC lĩnh vực tư pháp
577/BC-UBND 16-09-2019 Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Chi Lăn
3341/QĐ-UBND 16-09-2019 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
571/BC-UBND 12-09-2019 Tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 2011-2020
220/KH-UBND 10-09-2019 Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể năm 2019
1134/UBND-TNMT 10-09-2019 V/v tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh Dự án đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Khau Đêm, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăn
87 /TTr-UBND 10-09-2019 Về việc đề nghị khen thưởng thành tích trong thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
221/KH-UBND 10-09-2019 Tổ chức triển khai thực hiện chương trình từ thiện “Lục lạc vàng
219/KH-UBND 10-09-2019 Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 592 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2019)
1135/UBND-KT&HT 10-09-2019 V/v Thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
1129/UBND-TNMT 09-09-2019 V/v tham gia ý kiến thẩm định đề xuất dự án Đầu tư xây dựng Xưởng chế biến dầu Silicon xuất khẩu tại huyện Chi Lăng.
1130/UBND- PTP 09-09-2019 V/v đề xuất nội dung trao đổi tại Hội nghị tập huấn đấu giá tài sản
1131/UBND-VHTT 09-09-2019 V/v Phối hợp đón Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh.
218/KH-UBND 09-09-2019 Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2019
563/BC-UBND 06-09-2019 Hiện trạng, cơ cấu loại đất, tổng số hộ dân và khái toán sơ bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu công nghiệp Đồng Bàn
562/BC-UBND 06-09-2019 Cung cấp thông tin về đánh giá việc thực hiện NSNN năm 2019 và dự toán NSNN năm 2020
558/BC-UBND 05-09-2019 Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP trên địa bàn huyện Chi Lăng
1072/UBND-VHTT 28-08-2019 V/v giúp đỡ Đẩy nhanh tiến độ triển khai lắp đặt hệ thống Đài Truyền thanh xã và hệ thống loa đến các thôn tại xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng