Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
148/UBND-VP 23-01-2022 V/v tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tại các tỉnh về quênhân dịp Tết Nguyên đán
15 /KH-UBND 11-01-2022 Cải cách hành chính huyện Chi Lăng năm 2022
54 /QĐ-UBND 11-01-2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Chi Lăng
01/PĐ-UBND 06-01-2022 Phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022
01/UBND-VP 04-01-2022 V/v tăng cường các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19
2283/UBND-VP 07-12-2021 V/v thực hiện nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chi Lăng trong tình hình mới
86/BCĐ 30-11-2021 V/v tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi
2212/UBND-VP 30-11-2021 V/v tạm dừng một số hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch COVID-19
2195/UBND-VP 27-11-2021 V/v thực hiện nới lỏng một sốbiện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chi Lăng
2187/UBND-NV 26-11-2021 V/v dừng chi trả chế độ phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã
2191/UBND-VP 26-11-2021 V/v Thốngkêsốlượnghồsơ, kết quảgiải quyết thủ tục hành chính còn hiêu lực thực hiện số hóa trên địa bàn huyện Chi Lăng
2124/UBND-VP 16-11-2021 V/v thực hiện quyđịnh về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
2125/UBND-VP 16-11-2021 V/v Thực hiện số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
2099/UBND-VP 12-11-2021 V/v tạm dừng hoạt động các quán rửa xe, quán ăn dọc Quốc lộ 1A để phòng, chống dịch COVID-19
2076/UBND-VP 09-11-2021 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
2048/UBND-VP 05-11-2021 V/v thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19
2034/UBND-VP 04-11-2021 V/v Khắc phục những hạn chế sau kiểm tra kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, giải quyết TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
1878/UBND-VP 13-10-2021 Đề nghị thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế chỉ số cải cách TTHC, nâng cao Chỉ số SIPAS và PAR INDEX
4373/QĐ-UBND 24-09-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
4357/QĐ-UBND 23-09-2021 Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Chi Lăng
4356/QĐ-UBND 23-09-2021 Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Chi Lăng
4355/QĐ-UBND 23-09-2021 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo
4358/QĐ-UBND 23-09-2021 Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Chi Lăng
4241/QĐ-UBND 13-09-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1649/UBND-NV 13-09-2021 V/v tiếp tục thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022
1640 /UBND-VHTT 10-09-2021 V/v tuyên truyền tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyệ
4189/QĐ-UBND 09-09-2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
4171/QĐ-UBND 08-09-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4172/QĐ-UBND 08-09-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4173/QĐ-UBND 08-09-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3955/QĐ-UBND 07-09-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3961/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
: 3984/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3996/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3938/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3982/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3942/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3944/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3979/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3992/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3998/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3988/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3946/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3950/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3994/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3970/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3986/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3952/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3936/QĐ-UBND 31-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3724/QĐ-UBND 30-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tà i sản khác gắn liền vớ i đất cấp không đúng quy định
3725/QĐ-UBND 30-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tà i sản khác gắn liền vớ i đất cấp không đúng quy định
3572/QĐ-UBND 27-08-2021 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lô Trường Thọ tại Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND huyện Chi Lăng và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cósố vào sổ cấp giấy chứng nhận H00708 cấp cho hộ ông Lô T
3574/QĐ-UBND 27-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
3573/QĐ-UBND 27-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
3571/QĐ-UBND 27-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
3558/QĐ-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3549/QĐ-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
3556/QĐ-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3559/QĐ-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3550/QĐ-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ â
3560/QĐ-UBND 26-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3543/QĐ-UBND 25-08-2021 Về việc hủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cósố phát hành AP 201913, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01413 cấp cho hộ ông Lê Văn Lợi và bà Lương Thị Thong, thường trú tại thôn Nà Tẻng
3544/QĐ-UBND 25-08-2021 Về việc hủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cósố phát hành AP 201912, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H01412 cấp cho hộ ông Lê Văn Lợi và bà Lương Thị Thong, thường trú tại thôn Nà Tẻng
3506/QĐ-UBND 19-08-2021 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
3504/QĐ-UBND 19-08-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
3505/QĐ-UBND 19-08-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
52/HĐPH 18-08-2021 V/v hướng dẫn, triển khai tuyên truyền pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
3435/QĐ-UBND 16-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
2326/QĐ-UBND 13-08-2021 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Vi Văn Chinh tại Quyết định số 1245/2003/QĐ-UBND ngày 21/8/2003 của UBND huyện Chi Lăng và hủy Giấy chứng nhân quy ̣ ền sử dung đ ̣ ất cósố vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00328, c
3425/QĐ-UBND 13-08-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
3391/QĐ-UBND 12-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3421/QĐ-UBND 12-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3393/QĐ-UBND 12-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3418/QĐ-UBND 12-08-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1420/UBND-VHTT 09-08-2021 V/v tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế số; hướng dẫn đăng ký mở cửa hàng số, cách giao dịch (mua, bán) trên sàn giao dịch điện tử Postmart.vn và Voso.vn
204/TNMT 06-08-2021 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi Lăng
3309/QĐ-UBND 03-08-2021 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Mạnh Hùng, địa chỉ: Số nhà 12, ngõ 82, đường Mỹ Sơn, khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (lần đầu)
3303/QĐ-UBND 02-08-2021 Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND Chi Lăng về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Dương Mạnh Hùng, thành phố Lạng Sơn
3116/QĐ-UBND 27-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3082/QĐ-UBND 26-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3083/QĐ-UBND 26-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
2994/QĐ-UBND 14-07-2021 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Dương Mạnh Hùng, Địa chỉ: Số 12, ngõ 82, đường Mỹ Sơn, khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (lần đầu)
2935/QĐ-UBND 07-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
2934/QĐ-UBND 07-07-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
2930/QĐ-UBND 06-07-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
42/TTPTQĐ 05-07-2021 V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn xã Mai Sao huyện Chi Lăng
2079/QĐ-UBND 30-06-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
2080/QĐ-UBND 30-06-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1958/QĐ-UBND 02-06-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
08/CĐ-CT 20-05-2021 Công điện về việc thực hiện các giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19
832/UBND-VHTT 19-05-2021 Tăng cường, chấn chỉnh việc cung cấp, đăng tải thông tin trên môi trường mạng đối với thông tin truy vết liên quan đến dịch Covid -19
1627/QĐ-UBND 19-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1614 /QĐ-UBND 17-05-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1613/QĐ-UBND 17-05-2021 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất taị Quyết đinh s ̣ ố 1529/QĐ-UB ngày 31/12/2002 của UBND huyên Chi ̣ Lăng vàhủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00311 cấp cho hộ ông Lương Văn Cừ
1582/QĐ-UBND 14-05-2021 Về việc thu hồi đất do ngườ i sử dung đ ̣ ất tựnguyên tr ̣ ả lai đ̣ ất
122 /KH-UBND 12-05-2021 Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn huyện
119/KH-UBND 12-05-2021 Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong các tình huống phòng, chống dịch Covid-19
775/UBND-VHTT 12-05-2021 Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 245/TB-UBND ngày 11/5/2021
778 /UBND-KTHT 12-05-2021 V/v tiếp tục tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh và đảm bảo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trước tình hình dịch Covid-19
18/BCĐ 08-05-2021 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19