Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
60/TB-BTCTU 30-03-2322 Tuyển dụng công chức viên chức các cơ quan đảng, MTTQ va tổ chức chính trị xã hội huyện
450/TB-HU 04-12-2022 Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức các cơ quan đảng, mặt trận TQ và các tổ chức chính trị xã hội năm 2022
24-06-2022 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2( Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022)022 (
186/KH-UBND 17-06-2022 Tuyển dụng viên chức năm 2022
490/TB-UBND 17-06-2022 Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2022
10/TB-HĐKTSH 31-05-2022 Hình thức, nội dung sát hạch công chức cấp xã
372/TB-UBND 17-05-2022 Thay đổi số lượng thí sinh thực hiện tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã đối với trường hợp đặc biệt
93/TB-UBND 14-03-2022 Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
81/KH-UBND 14-03-2022 Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
93/TB-UBND 14-03-2022 Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
718/QĐ-UBND 09-03-2022 Về việc phê duyệt Kế hoạchtuyển dụng công chức cấp xã năm 202
14/TB-UBND 18-01-2022 Kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2021
746/TB-UBND 30-12-2021 Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2021
597/TB-UBND 11-11-2021 THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021
1649/UBND-NV 13-09-2021 V/v tiếp tục thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022
34 /TB-HĐTDVC 20-08-2021 Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chứccác đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng năm 2021
3501/QĐ-UBND 19-08-2021 Về việc công nhận kết quảtuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng năm 2021
33/TB-HĐTDVC 18-08-2021 Kết quả điểm thi (vòng 2) và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2021
3386/QĐ-UBND 12-08-2021 Về điều chỉnh thời gian thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kì thi tuyển viên chức năm 2021
31/TB-HĐTDVC 09-08-2021 Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1), triệu tập thí sinh thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2021
28/TB-HĐTDVC 30-07-2021 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021
23 /TB-HĐTDVC 22-07-2021 Về việc nộp lệ phí, nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2021
3019 /QĐ-UBND 21-07-2021 Về hình thức và nội dung thi tuyển viên chức năm 2021
176/KH-UBND 21-07-2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
3018 /QĐ-UBND 21-07-2021 Phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021
05-07-2021 SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 (Tính đến 17giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021)
28-06-2021 Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức
198 /TB-UBND 26-05-2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
05-05-2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021
120/TB-UBND 06-04-2021 Về thời gian, địa điểm, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021
699 /TB-UBND 29-10-2020 Kết quả trúng tuyểnbổ sung viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
609 /TB-UBND 19-10-2020 Về việc tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 tại Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng
588/TB-UBND 08-10-2020 Về chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020
547 /TB-UBND 14-09-2020 Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
3328/QĐ-UBND 01-09-2020 Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
528/TB-UBND 01-09-2020 Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
502 /TB-HĐTDVC 21-08-2020 Kết quả phúc khảo thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
444 /TB-UBND 03-08-2020 Về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 tại Ủy ban nhân nhân dân huyện Chi Lăng
439/TB-HĐTDVC 30-07-2020 Kết quả thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020
437/TB-UBND 30-07-2020 Kết quả thi tuyển viên chứchuyện Chi Lăng năm 2020(vòng 2)và dự kiến thí sinhtrúngtuyển
412 /TB-HĐTDVC 16-07-2020 Lịch thi, phòng thi, số báo danh thí sinh dự thi tuyển viên chức (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
416 /TB-UBND 16-07-2020 Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại UBND huyện Chi Lăng
411/TB-UBND 16-07-2020 Về việctiếp nhậnPhiếu đăng ký dự tuyểncông chứcnăm 2020tại Ủy ban nhân nhân dân huyện Chi Lăng
404 /TB-HĐTDVC 13-07-2020 Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1), triệu tập thí sinh thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
398 /TB-HĐTDVC 08-07-2020 Ca thi trắc nghiệm trên máy vi tính (vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
03-07-2020 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THÍ SINH
392 /TB-HĐTDVC 02-07-2020 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020, thí sinh được miễn thi phần thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
391/TB-UBND 01-07-2020 Về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 tại Ủy ban nhân nhân dân huyện Chi Lăng
378 /TB-HĐTDVC 24-06-2020 Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020 (Vòng 1)
368/TB-HĐTDVC 22-06-2020 Hình thức, nội dung, tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2020
367/TB-HĐTDVC 22-06-2020 Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn làm bài thi, nộp lệ phí thi tuyển viên chức năm 2020
366/TB-UBND 19-06-2020 Về việc hết chỉ tiêu tuyển dụng, chuyển nguyện vọng thi tuyển viên chức năm 2020 đối với vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh trúng tuyển xét tuyển đặc cách viên chức năm 2020
362 /TB-HĐTDVC 18-06-2020 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020
356 /TB-UBND 17-06-2020 Về việc gửi, nhận các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển công chức năm 2020
353/TB-UBND 16-06-2020 Kết quả trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020
319/TB-UBND 27-05-2020 Kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020
313 /TB-UBND 19-05-2020 V/v xem xét điều động công chức thuộc thẩm quyền Sở Tư pháp quản lý
314 /TB-HĐKTSH 19-05-2020 Nội dung ôn tập, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020
308 /TB-UBND 13-05-2020 Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020
05-05-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
23-04-2020 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức
21-04-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
17-04-2020 SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 16/4/2020)
15-04-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
487/UBND-NV 13-04-2020 V/v nộp hồ sơ xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020
13-04-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
10-04-2020 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
261/TB-UBND 06-04-2020 Điều chỉnh, bổ sung nội dung tuyển dụng đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách (trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức) năm 2020
06-04-2020 Biểu tổng hợp danh sách thí sinh dự tuyển viên chức (Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 06/4/2020)
03-04-2020 Danh sách thí sinh nộp từ ngày 31/3/2020 đến hết ngày 01/4/2020) BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
99/KH-UBND 01-04-2020 Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020
254/TB-UBND 30-03-2020 Tuyển dụng viên chức năm 2020
4626/QĐ-UBND 24-12-2019 Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chi Lăng năm 2019
556 /TB-UBND 24-12-2019 Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019
4535/QĐ-UBND 17-12-2019 Về việc công nhận kết quả phúc khảo thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chi Lăng năm 2019
542/TB-HĐTDVC 17-12-2019 Kết quả thi phúc khảo vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019
520/TB-HĐTDVC 28-11-2019 Kết quả thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019
4181/QĐ-UBND 27-11-2019 Về việc công nhận kết quả thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chi Lăng năm 2019
459 /TB-HĐTDVC 26-10-2019 Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019
430 /TB-HĐTDVC 11-10-2019 Kết quả thi vòng 1 và nội dung ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019
3660/QĐ-UBND 11-10-2019 Về việc công nhận kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chi Lăng năm 2019
393/TB-HĐTD 19-09-2019 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019
3343/QĐ-UBND 18-09-2019 Phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
384/TB-UBND 12-09-2019 Về việc bổ sung xác nhận ngành đào tạo, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng
392/TB-HĐTD 09-09-2019 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
362/TB-HĐTDVC 03-09-2019 Hình thức, nội dung, tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2019
25-07-2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
23-07-2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
21-07-2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
17-07-2019 SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 (Từ ngày 02/7/2019 đến ngày 15/7/2019)
17-07-2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019
17-7-2019 17-07-2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
09-07-2019 Biểu tổng hợp thí sinh đăng ký dự tuyên công chức
09-07-2019 Biểu tổng hợp thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức từ 02- 05/7
05-07-2019 Biểu tổng hợp tuyển dụng viên chức từ ngày mùng 2/7/2019 đến ngày 05/7/2019
từ ngày 02/7/ đên ngày 3/7/2019 03-07-2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
25-06-2019 Danh sách thí sinh dự tuyển thi công chức năm 2019
270 /TB-UBND 25-06-2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019
169 /KH-UBND 24-06-2019 Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019
260 /TB-UBND 17-06-2019 Về địa điểm, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển Kỳ thi tuyển công chức năm 2019