Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1340/QĐ-UBND 27-03-2023 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
1341/QĐ-UBND 27-03-2023 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
05/PĐ-UBND 09-03-2023 Phong trào thi đua “Đẩy mạnh đăng ký đất đai lần đầu đối với người sửdụng đất và người được Nhà nước giao đất”trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2023
622/QĐ-UBND 22-02-2023 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
621/QĐ-UBND 22-02-2023 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
550/QĐ-UBND 13-02-2023 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
4942/QĐ-UBND 19-12-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
4914/QĐ-UBND 19-12-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
4517/QĐ-UBND 16-11-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
4515/QĐ-UBND 16-11-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
1348/QĐ-UBND 18-08-2022 Vềviệc tặng Cờthi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
2691/QĐ-UBND 15-08-2022 Về việc tặngGiấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
2604/QĐ-UBND 08-08-2022 Về việc tặngGiấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
2540/QĐ-UBND 29-07-2022 Về việc tặngGiấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
2539/QĐ-UBND 29-07-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
2477/QĐ-UBND 27-07-2022 Về việc tặngGiấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
2476/QĐ-UBND 27-07-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
2463/QĐ-UBND 25-07-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
18/TB-HĐTĐKT 20-07-2022 Kết quảxét tặng các danh hiệu thi đua,hình thức khen thưởngnăm học2021-2022
2391/QĐ-UBND 14-07-2022 Về việc tặngGiấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
2393/QĐ-UBND 14-07-2022 Về việc tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"
2392/QĐ-UBND 14-07-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
2395/QĐ-UBND 14-07-2022 Về việc tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"
2394/QĐ-UBND 14-07-2022 Về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"
2387/QĐ-UBND 13-07-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
2311/QĐ-UBND 06-07-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
2186/QĐ-UBND 30-06-2022 Về việc đánh giá xếploại viên chức quản lý năm học 2021 -2022
2187/QĐ-UBND 30-06-2022 Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo quản lýcác đơn vị trường họcnăm học 2021 -2022
2137/QĐ-UBND 29-06-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
2130/QĐ-UBND 28-06-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
197/KH-UBND 27-06-2022 Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
2065/QĐ-UBND 20-06-2022 Về việc tặngGiấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
1953/QĐ-UBND 14-06-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
1083/UBND-NV 07-06-2022 V/v khen thưởng kỷ niệm 05 năm thành lập Câu lạc bộ Thiện Tâm Chi Lăng
1026/UBND-NV 01-06-2022 V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2022
1028/UBND-NV 01-06-2022 V/v khen thưởng tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Chi Lăng, nhiệm kỳ 2022 -2027
1798/QĐ-UBND 30-05-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
17/PĐ-UBND 26-05-2022 Phong trào thi đua thực hiện tốt công tác Hòa giải ở cơ sở hướng tới chào mừng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng
1757/QĐ-UBND 20-05-2022 Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở (đợt 1 năm 2022)
1706/QĐ-UBND 16-05-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
05/HD-HĐTĐKT 13-05-2022 Tổng kết phong tràothi đua, công tác khen thưởng năm học 2021-2022
1639/QĐ-UBND 11-05-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
1182/QĐ-UBND 01-04-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
716/QĐ-UBND 09-03-2022 Về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
1269/UBND-NV 18-08-2020 V/v triển khai thực hiện xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”
1250/UBND-NV 14-08-2020 V/v triển khai thực hiện xét tặng danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba - năm 2020