Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1755/QĐ-UBND 31-10-2023 Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và phương án, quy trình nội bộ trong thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quảkhông phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1644/qđ-ubnd 16-10-2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,bịbãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chếmộtcửa liên thônglĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng của lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1611/QĐ-UBND 09-10-2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãibỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chếmột cửa, một cửaliên thôngthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
831/TB-UBND 12-09-2023 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng
831/TB-UBND 12-09-2023 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng
812/TB-UBND 01-09-2023 Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng S
1390/QĐ-UBND 31-08-2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chínhsửa đổi, bổ sungvà phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửaliên thônglĩnh vực Đất đaithuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyệntỉnhLạng
1378/QĐ-UBND 30-08-2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sungtrong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đ
1359/QĐ-UBND 28-08-2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế mộtcửa, một cửa liên thônglĩnh vực Bảo trợ xã hộithuộc thẩm quyền giải quyếtcủa UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
790/TB-UBND 24-08-2023 Danh mụcthủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã t
790/TB-UBND 24-08-2023 Danh mụcthủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã t
1292/QĐ-UBND 16-08-2023 Phê duyệtthay thếmột số quy trình nội bộtronggiải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế mộtcửa, một cửaliên thôngthuộcthẩm quyền giải quyếtcủa Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xãtỉnh Lạng Sơn
1125/QĐ-UBND 24-07-2023 Phê duyệt thay thế Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chínhtheo cơ chế một cửalĩnh vực Gia đình và Thư việnthuộc thẩm quyền giải quyết củaUBND cấp huyện, UBND cấp xãtỉnh Lạng Sơn
667/TB-UBND 19-07-2023 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, tỉnh Lạng Sơn
982/QĐ-UBND 27-06-2023 Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theocơ chế một cửalĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hộithuộcthẩm quyềngiải quyết của UBND cấphuyện tỉnh Lạng Sơn
858/QĐ-UBND 05-06-2023 Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Khám, chữa bệnh; lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ytế, UBND cấp huyệntỉnh Lạng Sơn
1222/STNMT-VP 02-06-2023 V/v phối hợp phổ biến công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế, bãi bỏ và hướng dẫn nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, U
829/QĐ-UBND 01-06-2023 Bãi bỏ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09//2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh LạngSơn về việc ban ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạ
815/QĐ-UBND 29-05-2023 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tụchành chính lĩnh vực ĐầutưtạiViệtNam,Thành lập và hoạt động củaHợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
802/QĐ-UBND 25-05-2023 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyếtthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaSởTư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
802/QĐ-UBND 25-05-2023 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
109/QĐ-UBND 11-05-2023 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
700/QĐ-UBND 10-05-2023 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
701/QD-UBND 10-05-2023 Phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
10-04-2023 Lịch công tác Tuần 15 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/4/2023 - 16/4/2023
169/TB-UBND 15-03-2023 THÔNG BÁODanh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏvà phê duyệt quy trìnhnội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảmthuộc thẩm quyền giải q
428/QĐ-UBND 15-03-2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏvà phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảmthuộc thẩm quyền giải q
1909/QĐ-UBND 29-11-2022 Về việc phê duyệtQuy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theocơ chế một cửa, một cửaliên thông lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và sắpxếplại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải qu
1577/QĐ-UBND 03-10-2022 hông qua phương án đơn giản hóa thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa SởTài chính, UBND cấp huyệntỉnh Lạng Sơn
1380/QĐ-UBND 25-08-2022 ề việc công bố Danh mục thủ tục hành chínhmới ban hành, sửa đổi, bổsung, bãi bỏtrong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vựcthành lập và sắpxếplại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đ
1301/QĐ-UBND 10-08-2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quytrình nội bộ trong lĩnh vực du lịchtheo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtỉnh Lạng Sơn
1261/QĐ-UBND 30-07-2022 Ban hànhQuy trình tiếp nhận, giải quyết thủtụchành chínhđăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên Cổng dịch vụcông quốc gia, Cổng Dịch vụcông và Hệthống thông tin một cửa điện tửcủa tỉnh
1229/QĐ-UBND 23-07-2022 Phê duyệtQuy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực đăng ký Liên hiệp hợp tác xã và lĩnh vực đăng ký Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1204/QĐ-UBND 19-07-2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
1201/QĐ-UBND 19-07-2022 Công bốDanh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Việc làmthuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Lao động -Thương binh và Xã hộitỉnh Lạng Sơn
1171/QĐ-UBND 13-07-2022 Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tụchành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực dân số -sức khỏe sinh sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xãtỉnh Lạng Sơn
1147/QĐ-UBND 06-07-2022 Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửaliên thônglĩnh vực Bảo trợ xã hộithuộcthẩm quyền giải quyết của UBND cấp xãtỉnh Lạng Sơn
1117/QĐ-UBND 30-06-2022 Về việc phê duyệtthay thếquy trìnhnội bộ trong giải quyết thủ tục hành chínhlĩnh vực giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý, công chứng, hộ tịch, nuôi con nuôi, phổ biến giáo dục pháp luậttheo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa
1067/QĐ-UBND 27-06-2022 Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thônglĩnh vực Nhà ở, Hạ tầng kỹ thuậtđô thị thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyệntỉnh Lạng Sơn
21/SL-UBND 23-06-2022 Sao lục Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
1045/QĐ-UBND 21-06-2022 Giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyếnphát sinhhồ sơtrực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyếncho các sở,ban, ngành,UBNDcác huyện, thành phốtrên địa bàn tỉnh Lạng Sơnnăm 2022
992/QĐ-UBND 13-06-2022 Về việc công bố Danh mụcthủ tục hành chính được thay thếtrong lĩnh vực tiếp côngdânthuộc phạm vi quản lýcủa Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
961/QĐ-UBND 07-06-2022 Về việc công bố Danh mụcthủ tục hành chính đượcthay thếtrong lĩnh vực xử lý đơnthuộc phạm vi quản lýcủa Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
123/QĐ-SVHTTDL 01-06-2022 Về việctiếp tụcủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốthực hiện một số thủ tục hành chính lĩnh vực quảng cáotrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
926/QĐ-UBND 31-05-2022 Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực Thư viện và lĩnh vực Văn hóa cơ sởtheo cơ chế một cửa, một cửa liên thôngthuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xãtỉnh Lạng Sơn
925/QĐ-UBND 31-05-2022 Công bốDanh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động -Thương b
914/QĐ-UBND 29-05-2022 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mứcđộ4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đăng ký tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gianăm 2022
881/QĐ-UBND 24-05-2022 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tín ngưỡng, tôn giáo, Thi đua -Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ,UBND c
882/QĐ-UBND 24-05-2022 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
849/QĐ-UBND 16-05-2022 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dân số -sức khỏe sinh sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
835/QĐ-UBND 14-05-2022 Công bốDanh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Lâm nghiệp, Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát
825/QĐ-UBND 12-05-2022 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý củaSở Tư pháp,UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
797/QĐ-UBND 07-05-2022 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm viquản lýcủa Sở Lao động-Thương binh và Xã hộitỉnh Lạng Sơn
357/TB-UBND 06-05-2022 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UB
785/QĐ-UBND 05-05-2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung họcthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
783/QĐ-UBND 04-05-2022 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệthống giáo dục quốc dânthuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
759/QĐ-UBND 28-04-2022 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, Hạ tầng kỹ thuậtđô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyệntỉnh Lạng Sơn
733/QĐ-UBND 25-04-2022 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp, Phòng chống thiên taithuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xãtỉnh Lạng Sơn
705/QĐ-UBND 19-04-2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chínhmới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thếvà phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửaliên thônglĩnh vực Đất đaithuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường,
703/QĐ-UBND 18-04-2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực du lịchtheo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtỉnh Lạng Sơn
497/QĐ-UBND 22-03-2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệtquy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉn
408/QĐ-UBND 11-03-2022 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Môi trường, Đo đạc và Bản đồ, Đăng ký biện pháp bảo đảm, Khí
377/QĐ-UBND 03-03-2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu t
293/QĐ-UBND 17-02-2022 Công bốDanh mục thủ tục hành chính mới ban hànhvà phê duyệt quy trình nội bộ tronggiải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, mộtcửa liên thông lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệpthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp
07/TB-SVHTTDL 12-01-2022 áp dụng mức thu phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtừ ngày 01/01/2022 đến30/06/2022
2695/QĐ-BTNMT 31-12-2021 Vềviệc công bốDanh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lựctoàn bộ,hết hiệu lực một phầnthuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BộTài nguyên và Môi trườngnăm 2021
2511/QĐ-UBND 24-12-2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi, giám định tư pháp, lý lịch tư pháp, trợ giúp pháp lý, công chứng, phổ biến giáo dục pháp luật theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyế
2397/QĐ-UBND 10-12-2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du
2381/QĐ-UBND 08-12-2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, U
2372/QĐ-UBND 06-12-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền g
2320/QĐ-UBND 27-11-2021 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
3776/SGTVT-QLVT,PT&NL 25-11-2021 V/v phối hợp trong công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ Quốc gia
745/BC-UBND 11-11-2021 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện Chi Lăn
4335/STP-VP 10-11-2021 V/v công khai niêm yết các quy định về TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tư pháp
2145/QĐ-UBND 22-10-2021 Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
2047/QĐ-UBND 14-10-2021 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu t
2015/QĐ-UBND 11-10-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã của tỉnh Lạng Sơn
1989/QĐ-UBND 06-10-2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện của tỉnh Lạng Sơn
1377/UBND-TPVHCC 27-09-2021 triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia
1847/QĐ-UBND 13-09-2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
23/2021/QĐ-UBND 09-09-2021 Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1794/QĐ-UBND 08-09-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức,
1794/QĐ-UBND 08-09-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức,
1739/QĐ-UBND 30-08-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
1740/QĐ-UBND 30-08-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức,
1739/QĐ-UBND 30-08-2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện tỉnh Lạng S
1664/QĐ-UBND 19-08-2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn
1607/QĐ-UBND 12-08-2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao độngthuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
1597/QĐ-UBND 11-08-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh
1567/QĐ-UBND 06-08-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1520/QĐ-UBND 30-07-2021 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
1521/QĐ-UBND 30-07-2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng l
1471/QĐ-UBND 23-07-2021 công bố danh mục thủ tục hành chínhsửa đổi, bổsung, bãi bỏvà phê duyệt quy trìnhnội bộ trong giải quyết thủ tụchành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thônglĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,
1466/QĐ-UBND 22-07-2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chếmột cửa, một cửaliên thônglĩnh vực Hoạt động xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sảnthuộc th
1325/QĐ-UBND 05-07-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1289/QĐ-UBND 30-06-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực thi, tuyển sinh và phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửathuộc thẩm quyền giải quyết,phạm vi quản lýcủaS
1263/QĐ-UBND 26-06-2021 phê duyệt thay thế một sốquy trìnhnội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1210/QĐ-UBND 22-06-2021 Phê duyệtthay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1179/QĐ-UBND 15-06-2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công
1151/QĐ-UBND 12-06-2021 phê duyệt thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn