Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chi Lăng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Xác định xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Chi Lăng đã có nhiều cách làm phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, qua đó giữ vững quốc phòng – an ninh, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Cùng với nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự - quốc phòng địa phương, Đảng ủy, chỉ huy BCHQS huyện Chi Lăng đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đột phá vào hai khâu là: Xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện điều lệnh đội ngũ tư thế, tác phong quân nhân. Trong đó, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Trước tiên, đơn vị đã tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của các cấp ủy đảng, các chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên. Quan tâm xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hình thức, phương pháp, giáo dục chính trị cho các đối tượng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua quyết thắng; thực hiện nghị quyết Trung ương 4, do đó 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Thượng tá: Dương Văn  Hiệp-Chính trị viên- Ban chỉ huy quân sự huyện Chi Lăng nói: Năm 2021, ban chỉ huy quân sự huyện Chi Lăng được đảng bộ, thủ trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh giao cho xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện tiêu biểu mẫu mực, ngay sau khi nhận được nhiệm vụ được giao, đảng bộ ban chỉ huy quân sự huyện Chi Lăng đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện tiêu biểu mẫu mực, đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã giáo dục cho cán bộ, nhân viên đơn vị thực hiện, nhận thức rõ ý nghĩa của việc tổ chức đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, từ đó xác định rõ thái độ, trách nhiệm, quyết tâm để xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện. Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các bước từ nội dung quán triệt chỉ thị nghị quyết cho đến triển khai các bước thực hiện, đến nay cơ bản đã hoàn thành được nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền và cán bộ nhân viên ban chỉ huy quân sự huyện đã có từng bước tiến bộ vượt bậc để thực hiện tốt nhiệm vụ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao.

Song song với công tác giáo dục tư tưởng, Đảng ủy, chỉ huy BCHQS huyện Chi Lăng đã thường xuyên chăm lo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng nghị quyết sát với tình hình thực tiễn, chú trọng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng. Trong công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương, Đảng ủy, chỉ huy BCHQS huyện đã chỉ đạo các cơ quan quân sự huyện và các xã, thị trấn làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị và huấn luyện lực lượng thường trực dân quân tự vệ và dự bị động viên. Với mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với củng cố lực lượng bộ đội địa phương, BCHQS huyện thường xuyên tổ chức huấn luyện cho các lực lượng thường trực cơ động sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ của huyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, chất lượng, hiệu quả”.

Trong đợt ra quân huấn luyện năm 2021, BCHQS huyện đã phát động phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, với mục tiêu tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị, trình độ kỹ thuật, năng lực thực hành huấn luyện, diễn tập, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Phấn đấu 100% cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ, dự bị động viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, xác định tốt chức trách, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí thiết bị. 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện giáo dục, kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá giỏi.Trung tá: Hoàng Hồng Phong- Phó tham mưu trưởng- Ban chỉ huy quân sự huyện Chi Lăng cho biết: Ngay từ đầu năm đã thực hiện theo các bước của bộ chỉ huy tổ chức thực hiện đơn vị vững mạnh toàn diện là hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó đã xác định là tổ chức, quán triệt các mệnh lệnh về sẵn sàng chiến đấu trong đó có các xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, như là đảm bảo kế hoạch điều chỉnh kế hoạch A2, A3, A4 và xây dựng các kế hoạch trực ngày lễ, ngày tết của địa phương cũng như sự kiện trọng đại của đất nước đến nay đơn vị đã hoàn thành xuấ sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

1_42.JPG

 

Cán bộ BCH Quân sự huyện Chi Lăng bảo dưỡng vũ khí.

 

Cùng với tập trung công tác huấn luyện, để bảo đảm đầy đủ vật chất, hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác, BCHQS huyện Chi Lăng đã triệt để tận dụng tiềm năng lợi thế về đất đai nhân lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo hướng tạo nguồn tại chỗ, đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống vườn, chuồng để tổ chức tăng gia sản xuất, thường xuyên chế biến cải thiện món ăn nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Thực hiện phong trào ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, trong đại dịch COVID-19, Ban CHQS huyện tổ chức tham gia các chốt kiểm dịch, các chốt cách ly, tổ chức kiểm tra dịch tễ tại cổng ra vào, thiết lập khu vực cách ly để sẵn sàng đón và cách ly những người nghi nhiễm, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch COVID-19 vào đơn vị, lây lan trên địa bàn.Thượng tá: Dương Văn  Hiệp; Chính trị viên- Ban chỉ huy quân sự huyện Chi Lăng nói: Sau một năm thực hiện,nghị quyết về thực hiện đơn vị điểm vững mạnh toàn diện trên 5 tiêu chuẩn thì đơn vị đã hoàn thành 4/5  tiêu chuẩn trong đó 4/5 tiêu chuẩn này đều hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn một nhiệm vụ tiêu chuẩn chưa đạt được bước sang năm 2022 đảng ủy chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt giáo dục cán bộ, nhân viên ban chỉ huy quân sự huyện nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng điểm vững mạnh toàn diện, tạo khí thế mới, bước tiến mới trong công tác chuẩn bị đơn vị tổ chức các hoạt động khác làm tiền đề cho các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ của bộ chỉ huy giao cho.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là động lực để Ban CHQS huyện Chi Lăng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị VMTD, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

                                            Thanh Hà