Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban văn hóa - Xã hội tỉnh Lạng Sơn tình hình thực hiện bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng

Ngày 29/9/2023, Ban văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lạng Sơn tiến hành khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 51 - NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong năm 2022 và năm 2023. Dự chương trình làm việc có đồng chí Nông Lương Chấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; có đồng chí Vi Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng.

di tich thanh kho.jpg

Đoàn khảo sát tại điểm di tích Thành Kho, xã Chi Lăng.

Đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành khảo sát thực địa tại Đền Chi Lăng và một số điểm di tích Quốc gia đặc biệt. Theo báo cáo của UBND huyện, trong 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của UBND tỉnh, huyện Chi Lăng đã tham và ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ, chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm tư huyện đến cơ sở trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Đến nay, 24 điểm di tích Quốc gia đặc biệt - Di tích lịch sử Chi Lăng đã được khoanh vùng bảo vệ trên bản đồ địa chính; thực hiện cắm mốc giới cho 13 điểm di tích; hoàn thiện việc xác định ranh giới và cắm mốc bảo vệ cho 5 điểm di tích gồm: Núi Phượng Hoàng, Núi Ma Sẳn, Núi Mã Yên, Núi Kỳ Lân. Đối với công trình Đền Chi Lăng, hiện nay đã hoàn thiện thi công giai đoạn 1. Để tiếp tục thực hiện xây dựng Đền Chi Lăng giai đoạn 2, huyện Chi Lăng tiếp tục vận động, kêu gọi huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư và hoàn thiện Đền Chi Lăng theo đúng kế hoạch.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn khảo sát của HĐND tỉnh đã cùng với các thành phần làm việc của huyện tập trung thảo luận, xem xét, làm rõ một số khó khăn, hạn chế đang tồn tại. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của UBND huyện trình UBND tỉnh xem xét, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong năm 2022 và năm 2023.

Thanh Cương