Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy

1. Ban Tổ chức Huyện ủy

Trưởng ban: Phan Thị Phương

Phó Trưởng ban: Hoàng Văn Dũng

                               Đoàn Thu Trà

Địa chỉ trụ sở: Số 96 Đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.821.074

2. Ban Dân vận Huyện ủy

Trưởng ban: Vi Công Hậu

Phó Trưởng ban: 

Địa chỉ trụ sở: Số 96 Đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.

3. Ban Tuyên Giáo Huyện ủy

Trưởng ban: Lô Minh Hồng

Phó Trưởng ban: Nông Vy Hương

                              Vi Thị Thanh Tâm

Địa chỉ trụ sở: Số 96 Đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.720.027

4. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Chủ nhiệm: Hoàng Văn Éng

Phó Chủ nhiệm: Long Minh Tùng

                          Bùi Đình Thi

Địa chỉ trụ sở: Số 96 Đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.821.571

5. Văn phòng Huyện ủy

Chánh Văn phòng: Hoàng Xuân Hòa

Phó Chánh Văn phòng: Vi Văn Đạo

                                        Triệu Thị Thúy Hà

                                      

Địa chỉ trụ sở: Số 96 Đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.820.571