Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới lớp thứ 2 năm 2020

Ngày 14/11, Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chi Lăng tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lớp thứ 2 năm 2020.  Dự buổi lễ có đồng chí Lô Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

 

9.PNG

 

         Toàn cảnh Lễ bế giảng

 

 Sau 1 tuần tham gia lớp học, 80 học viên đến từ chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy  xã, thị trấn đã được tiếp thu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đòa tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường Quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam....

 

43.PNG

 

       

  Đồng chí Lô Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu tại Lễ bế giảng

 

 

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Lô Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đánh giá cao tinh thần học tập, việc thực hiện nội quy, quy chế của lớp. Đồng thời, mong muốn các học viên, phải thường xuyên ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết, các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

 

2.PNG

 

 

Đại diện lớp học tặng hóa chúc mừng các đồng chí giảng viên nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

         

 

Kết thúc lớp học 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Văn Thiện - Trung tâm VHTT&TT Chi Lăng