Ngày 12/10/2020, Ban tuyên giáo huyện ủy huyện Chi Lăng tổ chức khai giảng bồi dưỡng công tác đảng 90 đồng chí là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

 

1_181.jpg

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

 

Trong thời gian 4 ngày các học viên sẽ được các báo cáo viên của huyện truyền đạt 6 truyên đề cơ bản như: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác đảng của chi ủy, bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người, quản lý, bảo vệ tài sản, môi trường ở cơ sở; công tác đảng của chi ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước ở địa phương, bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế xã hội và phòng chống “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

 

2_75.jpg

 

Đồng chí Long Văn Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy truyền đạt các nội dung tới các học viên lớp bồi dưỡng.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở nắm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng của chi bộ, Đảng bộ cơ sở… Từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên.

 

                  Thanh Hà: Trung tâm VHTT & TT Chi Lăng