Ngày 04/9/2021, Chi bộ thôn Tân Minh, xã Vân An đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9 và sinh hoạt chuyên đề “Công tác phát triển Đảng viên tại Chi bộ năm 2022 và những năm tiếp theo”. Đây là kỳ sinh hoạt Chi bộ điểm  về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo hướng dẫn số 09 ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự Hội nghị có đồng chí Khổng Văn Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã, lãnh đạo Đảng ủy xã Vân An, Bí thư Chi bộ các thôn trên địa bàn xã và toàn thể Đảng viên Chi bộ thôn Tân Minh.

Tại hội nghị, Chi ủy Chi bộ thôn Tân Minh đã thông qua kết quả công tác Đảng trong tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021, trong đó, tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sản xuất Nông lâm nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, tình hình tư tưởng của Đảng viên quần chúng nhân dân trên địa bàn thôn. Về nội dung sinh hoạt chuyên đề, sau khi nêu đặc điểm tình hình của Đảng viên Chi bộ, Chi ủy đã đề xuất các giải pháp tạo nguồn phát triển Đảng viên trong năm 2022 và những năm tiếp theo để Đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận các giải pháp thực hiện.

1_703.jpg

Đồng chí Khổng Văn Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã (đứng) phát biểu tại Hội nghị sinh hoạt chi bộ thôn Tân Minh.

Sau khi nghe các báo cáo, nhiều Đảng viên Chi bộ đã tham gia thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 và công tác phát triển Đảng viên của Chi bộ trong thời gian tới. Các ý kiến được đưa ra đều mang tính thẳng thắn, xây dựng, được Ban Chi ủy tiếp thu đầy đủ.

Tại phiên họp rút kinh nghiệm ngay sau Hội nghị, Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong kỳ sinh hoạt của Chi bộ thôn Tân Minh, đồng thời, chỉ đạo các giải pháp khắc phục để các kỳ sinh hoạt sau sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Đinh Dương