Trong ngày 10/09/2021, đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện  do đồng chí Ngô Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 30/3/2020; Nghị quyết số 04, Nghị quyết số 04 ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn; Việc chi trả chế độ cho Tổ Covid  cộng đồng tại xã Gia Lộc và thị trấn Đồng Mỏ.

Văn Thiện - Trung tâm VHTT &TT Chi Lăng