Ngày 9/9/2021, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Chi Lăng tổ chức hội nghị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 cho cả 2 cấp học tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Đến dự có đồng chí Vi Quang Trung- Phó CT UBND huyện.

 

1_712.jpg

 

Hội nghị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022

 

Năm học 2021-2022, các cấp học huyện Chi Lăng xác định nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định. Đặc biệt năm học 2021-2022 các cấp học trên địa bàn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19, tổ chức các phương án dạy học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, bảo đảm tận dụng thời gian hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Thực hiện chủ đề cấp học “Dạy chủ động- học linh hoạt, tích cực - sống vui vẻ biết vươn lên”. Tạo tâm thế, động lực cho giáo viên và học sinh thích nghi với việc vừa học trực tiếp vừa có thể học trực tuyến, học trên truyền hình, học theo nhóm nhỏ, học giao bài có kiểm tra, học vào các ngày nghỉ, ngày lễ nếu có thể... Nhà trường luôn tạo môi trường học tập vui vẻ cho giáo viên và học sinh, khích lệ giáo viên và học sinh cùng đồng hành biết vươn lên trong mọi khó khăn hoàn cảnh.

 

 Đối với lớp 1, 2 ưu tiên dạy học môn Tiếng Việt và môn Toán đảm bảo giúp học sinh hình thành kỹ năng đọc, viết, nói, nghe, kỹ năng tính toán và các kỹ năng cơ bản cần thiết ban đầu theo quy định; thực hiện sắp xếp các chủ đề học tập, sử dụng kho học liệu điện tử kèm theo các bộ sách giáo khoa để xác định các nội dung có thể tổ chức dạy học trực tuyến, hướng dẫn học sinh họctrên truyền hình, giao bài hoặc dạy học trực tiếp theo hình thức chia nhóm học sinh tuỳ theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo hoàn thành chương trình cấp tiểu học theo khung thời gian năm học.

 

Đối với các lớp 7 đến lớp 9 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Tiếp tục áp dụng công văn số 4612 ngày 03/10/2017 và công văn số 3280 ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT để tổ chức xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch, bảo đảm phù hợp, chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện và hoàn thành chương trình trong điều kiện dịch Covid-19. Đối với lớp 9 trong quá trình xây dựng kế hoạch cần tính toán, bố trí thời lượng để dạy những nội dung kiến thức cần bổ sung để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông lớp 10 năm học 2022-2023.

Thanh Hà