Ngày 13/9/2023, đoàn công tác Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn, do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã tố chức làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Dự, làm việc với đoàn kiểm tra Tỉnh ủy có đồng chí Trần Thanh Nhàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vi Nông Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng.

UB kiem tra tinh uy lam viec tai chi lang.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại chương trình làm việc. Hàng năm Huyện ủy Chi Lăng luôn đẩy mạnh chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện các quy định về nêu gương đối với các đồng chí được kiểm tra giám sát. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát đối với 47 đồng chí về trách nhiệm thực hiện nêu gương, gắn với công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trong đó có chủ đề thực hiện Quy định số 37- QĐ/TW, của Bộ Chính trị quy định về những điều đảng viên không được làm, để tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể Đảng viên nắm vững, không để xảy ra vi phạm; UBND huyện đã chỉ đạo tiến hành thanh tra 9 cuộc / 22 đơn vị. Qua đó, đã chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về quản lý đất đai; bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quản lý tài chính Ngân sách, tài sản và các khoản huy động đóng góp của Nhân dân; kiến nghị xử lý thu hồi số tiền trên 43,7 triệu đồng đối với các hộ gia đình, cá nhân do đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất đai không đúng quy định.

Tại buổi làm việc, các thành phần dự họp cũng đã dành nhiều thời gian đề trao đổi, thảo luận sâu về một số lĩnh vực như: Công tác tổ chức cán bộ; công tác tài nguyên môi trường; công tác quản lý các công trình xây dựng cơ bản; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực của huyện trong thời gian vừa qua. Đồng thời đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ chương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của Thủ trưởng cơ qua, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Thanh Cương