Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 và kế hoạch tập huấn, giới thiệu, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sáng ngày 14/9/2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, trưởng phó các ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến xơ sở xã, thị trấn. Đến dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Chi Lăng có đồng chí Long Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

hoi nghi phap luat dan chu o sco so.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Chi Lăng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã quán triệt các thành viên tham gia lớp tập huấn về sự cần thiết ban hành Luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, do đó đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm được giao khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, xã phường, thị trấn, góp phần xây dựng môi trường chính trị dân chủ, cởi mở, thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, tích cực củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ, tạo động lực thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng.

          Cũng tại hội nghị, báo cáo viên của Học viện Chính trị Quốc gia đã giới thiệu, trình bày các căn cứ xây dựng Luật, mục tiêu, quan điểm xây dựng; Bố cục và phạm vi điều chỉnh của Luật; Những nội dung chính sách, quy định mới của luật và dự báo tác động chính sách của Luật cũng như những vấn đề cần lưu ý.

          Các đại biểu tham dự hội nghị cũng sôi nổi thảo luận về kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị và địa phương, những việc đạt được cũng như những vấn đề khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở những năm qua, trên địa bàn toàn tỉnh, đó là việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò cơ chế dân chủ, dân chủ trực tiếp và phát huy dân chủ gắn với nâng cao dân trí, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ; dân chủ đi đôi với kỷ cương trật tự, kỷ luật chống vi phạm pháp luật.

          Việc tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở  cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nhằm tiếp tục lấy ý kiến đóng góp, bổ sung và hoàn thiện các nội dung liên quan để công tác quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật đến các tầng lớp nhân dân thực chất và hiệu quả hơn./.

Gia Lượng