ngày 13/9/2023, đoàn kiểm tra của UBND huyện Chi Lăng do đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát các dự án thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại xã Y Tịch. Đi cùng đoàn có đại diện một số Phòng chuyên môn của huyện.

          Theo báo cáo của UBND xã Y Tịch, để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã, ngay từ đầu giai đoạn, UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các Chương trình MTQG, Ban phát triển của 7 thôn trên địa bàn xã và ban hành các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, kinh phí được bố trí thực hiện dự án là 488 triệu đồng, nhân dân đóng góp là trên 360 triệu đồng để thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản và trồng cỏ voi, thời gian thực hiện dự án là 3 năm từ tháng 8/2023 đến tháng 8/2026. Hiện nay các hộ gia đình đã sẵn sàng chuồng trại và cỏ voi để phục vụ nhu cầu chăn nuôi. Đối với tiểu dự án 1, dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh phí được bố trí là 266,6 triệu đồng, để thực hiện  dự án trồng và chăm sóc cây ăn quả. UBND xã đã thực hiện đấu thầu xong và bàn giao phân bón cho tổ cộng đồng để thực hiện dự án. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, sau khi nhận được phân bón hỗ trợ, các hộ dân đã bón cho cây na và bước đầu có hiệu quả.

          Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao công tác triển khai thực hiện các dự án hộ trợ phát triển sản xuất của UBND xã Y Tịch. Đồng chí  đề nghị các phòng chuyên môn cần tiếp tục tư vấn hỗ trợ xã thực hiện các dự án, chương trình MTQG trên địa bàn xã. Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn thực hiện các dự án. UBND xã rà soát kỹ nhu cầu thực hiện dự án trong năm 2024 và các năm tiếp theo để đảm bảo không bỏ sót đối tượng và triển khai dự án kịp tiến độ.

          Trước đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện hỗ trợ tại một số hộ gia đình được thụ hưởng tại thôn Thần Lãng, xã Y Tịch.

          Văn Thiện – Trung tâm VHTT&TT Chi Lăng