Ngày 15/9/2023, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện Chi Lăng, do đồng chí Vi Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, tại UBND thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.

kiem tra quy che dan chu co so dong mo.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, thị trấn Đồng Mỏ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng, có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân.Đối với những nội dung công khai để nhân dân biết, qua tổng hợp hàng năm có trên 95% số ý kiến đánh giá chính quyền đã thực hiện thông báo cokng khai các nội dung theo quy định; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những năm qua của thị trấn Đồng mỏ luôn thực hiện nghiêm túc, nhân dân đi bầu đạt tỷ lệ cao; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được 1 cuộc, với 130 người tham gia và có 6 ý kiến tại cuộc đối thoại đã được cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng; đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND thị trấn với Đoàn thanh niên được 1 cuộc, có 9 ý kiến trao đổi tại Hội nghị và đã được giải đáp.

Phát biểu kết luận tại chương trình làm việc, đồng chí Vi Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của thị trấn thực hiện trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn tiếp tục, không ngừng, đổi mới, nội dung, hình thức vận động, tập hợp quần chúng của Mặt Trận, các đoàn thể nhân dân; mở rộng tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân vào hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở,  góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân.

Thanh Cương