Sáng ngày 15/9/2023, đoàn công tác của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Trương Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra hiện trạng và xem xét đề xuất của UBND huyện Chi Lăng về điều chỉnh quy mô, bổ sung một số hạng mục của Dự án thành phần 7: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Chi Lăng. Làm việc với đoàn có đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo, chuyên viên Ban Quản lý dự án huyện.

kiem tra tram y te.jpg

Đoàn kiểm tra tại công trường xây dựng trạm y tế xã Hữu Kiên.

          Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra thực tế công trường xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa trạm y tế các xã Chiến Thắng, Liên Sơn, Bắc Thủy, và Hữu Kiên. Nghe UBND huyện báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Dự án thành phần 7: Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Chi Lăng, và tờ trình về việc xin điều chỉnh quy mô, bổ sung một số hạng mục của Dự án thành phần 7.

          Sau khi nghe UBND huyện báo cáo và các ý kiến đóng góp của thành viên đoàn kiểm tra, đồng chí Trương Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn nhất trí với các nọi dung mà UBND huyện đề xuất. Đồng chí cũng đề nghị huyện Chi Lăng cần bổ sung thêm nội dung để hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình lên cấp trên. Cần làm rõ chi phí xây dựng cho từng gói thầu, tính toán để không làm tăng tổng mức đầu tư của chương trình. Quá trình thi công cần hoàn thiện hồ sơ đất đai, trích đo địa chính theo quy định của pháp luật. Đôn đốc, quán triệt các đợn vị giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Các đơn vị thi công cần đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trường, đổ phế thải xây dựng đúng quy định.

Đinh Dương