Chiều ngày 15/9/2023, UBND huyện Chi Lăng tổ chức họp chuyên đề “Thực trạng, giải pháp đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện”. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Phùng Văn Nghĩa- Phó chủ tịch UBND huyện Chi Lăng.

tap huan thu tuc hanh chinh.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện chi tiêu Tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến và Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngà 04/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; triển khai số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thu tục hành chính còn hiệu lực; triển khai dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toà trình và xử lý hồ sơ thu tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thu tục hành chính; Việc triển khai Kế hoạnh số 170/KH-UBND ngà 08/8/2023 của UBND tỉnh vê việc phát động đợt thi đua cao điểm “Đẩy mạnh thực hiện thu tục hành chính trên môi trường điện tử va số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thu tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

          Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phùng Văn Nghĩa- Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị văn phòng tổ chức hội nghị tập huấn về giải quyết thủ tục hành chính làm ngay trong tháng 9 này,đồng thời thành lập tổ công tác do các đồng chí phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo văn phòng thực hiện kiểm tra thủ tục hành chính và số hóa thủ tục hành chính, ngoài ra hàng tuần hàng tháng phải tổng hợp số liệu của các cơ quan …

 

                                             Thanh Hà: Trung tâm VHTT & TT Chi Lăng