Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở

Trong hai ngày 12,13/10/2021 Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng phối hợp với UBND xã Bắc Thủy, Nhân Lý tổ chức 02 Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở cho khoảng 100 đại biểu tham dự là các cán bộ, công chức xã, hòa giải viên của các thôn trên địa bàn xã.

 

Hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang tính tự nguyện, tự quản của người dân. Hòa giải ở cơ sở có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

 

1_801.jpg

 

Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở taị xã Nhân Lý.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật của Phòng Tư pháp huyện truyền đạt những nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở và kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở như: Vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở; xác định phạm vi hòa giải ở cơ sở; nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở; căn cứ tiến hành hòa giải; các bước tiến hành hòa giải; các kỹ năng hoà giải ở cơ sở; việc đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài hoạt động tố tụng; quy định về một số mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở theo Hướng dẫn số 1498/HDLN-STC-STP ngày 20/11/2015 của Sở Tài Chính – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn như: Chi thù lao cho hòa giải viên; chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải; hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở; điều kiện, thủ tục, hồ sơ đề nghị thanh toán… 

 

Qua Hội nghị tập huấn giúp cán bộ và nhân dân ở cơ sở nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật, tranh chấp, thực hiện giải quyết mâu thuẫn giữa các bên qua hòa giải ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, ổn định xã hội tại các xã.

Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng.