Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO CÁN BỘ, NGƯỜI UY TÍN

Sáng ngày 12/10/2021, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Chi Lăng đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Chi Lăng.

1_16.JPG

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

 

Tham dự lớp bồi dưỡng có 162 đại biểu, trong đó, 132 đại biểu là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chi Lăng. Các đại biểu được quán triệt ba nội dung gồm: Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thể lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lớp bồi dưỡng đợt này có nhiều nội dung mới, thiết thực, là dịp để cán bộ và những người có uy tín trong cộng đồng trang bị thêm kiến thức, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng. Từ đó, vận dụng tốt vào cương vị, chức trách của mình, cũng như phát huy tốt uy tín của cá nhân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức các hành động phá hoại của các thể lực thù địch, đồng thời xây dựng thôn bản mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh.

Đinh Dương