Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chấm điểm, đánh giá phân hạng OCOP với sản phẩm rau Bò Khai và sản phẩm Na Chi Lăng

Sáng ngày 17/8/2020, Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019- 2020 huyện Chi Lăng đã phối hợp với công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và phát triển OCOP đã tiến hành chấm điểm, đánh giá, phân hạng đối với rau bò khai, na dai của hợp tác xã nông nghiệp thị trấn Đồng Mỏ và sản phẩm na dai của xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

 

Tại buổi chấm điểm, đại diện công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và phát triển OCOP công bố quy trình chấm điểm, đánh giá đối với từng sản phẩm, trong đó tập trung vào quy trình sản xuất sản phẩm, chất lượng sản phẩm và hoạt động quảng bá, tiêu thụ đối với từng loại sản phẩm. Qua việc thảo luận từng tiêu chí, chấm điểm đánh giá công khai từng sản phẩm, sản phẩm rau bò khai của thị trấn Đồng Mỏ đạt  67,8 điểm, tương ứng hạng sản phẩm 3 sao; sản phẩm na dai Đồng Mỏ đạt 81,17 điểm, tương ứng hạng sản phẩm 4 sao và sản phẩm na dai xã Chi Lăng đạt 77,83 điểm tương ứng hạng sản phẩm 4 sao theo chuẩn quy định OCOP.

1_120.jpg

 

Tiến hành chấm điểm, đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP với rau bò khai, na dai của thị trấn Đồng Mỏ, và sản phẩm na dai của xã Chi Lăng.

 

Việc chấm điểm, đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm rau bò khai, na dai của thị trấn Đồng Mỏ, và sản phẩm na dai của xã Chi Lăng là yêu cầu bắt buộc giúp những sản phẩm này có cơ hội tiếp cận, thâm nhập, tiêu thụ trong các thị trường ngoài khu vực, giúp các hộ sản xuất mở rộng thị trường cũng như nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Gia Lượng – Trung tâm VHTT-TT Chi Lăng