Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chủ tịch UBND huyện khảo sát hoạt động của các tổ chức, lực lượng làm việc tại cấp thôn.

Trong hai ngày 05 và 06/5/2022, đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy do đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến khảo sát hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội, các lực lượng tham gia công việc trên địa bàn thôn tại các xã Thượng Cường, Quan Sơn và Hòa Bình.

1_1017.jpg

Đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (đứng) tại buổi khảo sát tạ xã Thượng Cường.

Tại buổi làm việc, đoàn đã khảo sát tại các thôn Thống Nhất, Làng Nong xã Thượng Cường, thôn Củ Na, Làng Mủn xã Quan Sơn, thôn Đơn Xa, Hoa Tâm xã Hòa Bình. Các tổ chức, cá nhân được khảo sát gồm Chi bộ, Ban Công tác mặt trận khu dân cư, Trưởng, phó thôn, Công an viên, thôn đội trưởng, các chi hội trưởng, người có uy tín tại khu dân cư, và nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số. Theo báo cáo, trong thời gian qua, dù sự hỗ trợ của nhà nước còn thấp, nhưng các cho bộ, ban công tác mặt trận tại thôn đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Các chi hội đoàn thể tích cực tham gia vận động người dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế, phong trào xây dựng Nông thôn mới, tổ chức các sự kiện, hoạt động vui chơi nhân dịp các ngày lễ lớn cho nhân dân, vận động xây dựng gia đình văn hóa, tạo khối đại đoàn kết trong quần chúng nhân dân. Các lực lượng công an, quân sự thường xuyên tuần tra đảm bảo an ninh, quốc phòng. Cán bộ y tế thôn bản, cộng tác viên dân số thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Người có uy tín tích cực tham gia các hoạt động tại thôn, bản. Bên cạnh những kết quả đạt được, các tổ chức, lực lượng tại thôn bản cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là việc chi trả phụ cấp còn thấp, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao, nhiều cán bộ, hội viên, đoàn viên đi làm ăn xa, không sinh hoạt thường xuyên được, độ tuổi người làm tại thôn bản ngày càng cao, khó tìm cán bộ trẻ do chế độ thu hút còn thấp.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Vi Nông Trường đã đối thoại trực tiếp với các đồng chí làm việc tại thôn về những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ, và các chế độ, phụ cấp cho các chức danh tại thôn. Các ý kiến thảo luận đều tập trung vào nâng chế độ trợ cấp đối với các chức danh làm việc tại thôn, và chi trả mức cố định theo tháng thay vì chi trả theo chấm công ngày làm việc như hiện nay. Một số ý kiến đề xuất trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư kiêm phó các đoàn thể tại xã để tăng mức hỗ trợ, tăng mức hỗ trợ cho chủ tịch các đoàn thể xã kiêm các chức danh tại thôn. Cần có chế độ đãi ngộ, ghi nhận đối với những người công tác, cống hiến lâu năm tại thôn.

Ghi nhận các ý kiến của các đồng chí làm việc tại các thôn, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian trước mắt, các đồng chí lãnh đạo, các chi hội trưởng, các lực lượng làm việc tại thôn khắc phục khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đồi sống văn hóa tại khu dân cư, tích cực phát triển đảng viên, hội viên tại cơ sở. Với các ý kiến đề xuất, kiến nghị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy giao các thành viên đoàn công tác xem xét, tổng hợp trình cấp trên giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đinh Dương