Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội chi bộ phòng GD & ĐT nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 4/7/2022, Chi bộ phòng GD & ĐT huyện Chi Lăng tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vi Quang Trung- Phó chủ tịch UBND huyện- Bí thư Đảng bộ cơ quan khối VHXH huyện.

 

1_1107.jpg

Đồng chí Vi Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện - Bí thư Đảng ủy Đảng bộ cơ quan khối văn hóa - xã hội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ lãnh đạo Phòng GDĐT và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Về quy mô trường, lớp, học sinh cơ bản duy trì ổn đinh. Đảm bảo duy trì sĩ số học sinh các năm đạt trên 98%. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học tiếp tục được duy trì và có bước phát triển vững chắc, toàn diện hơn và tăng so với Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Công tác rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp học được thực hiện có hiệu quả. Kết quả phổ cập giáo dục các cấp được duy trì vững chắc. Đội ngũ cơ bản đảm bảo về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia hoàn thành và vượt theo kế hoạch. Cơ sở vật chất trường, lớp cơ bản đảm bảo; thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng, làm tốt công tác phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên chi bộ thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, phục vụ Nhân dân của người đảng viên. Thực hiện tốt việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra giám sát đảng viên được thực hiện có hiệu quả, chất lượng đảng viên ngày một được nâng cao. Chi bộ đã lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt Điều lệ Đảng. Kết quả về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Giai đoạn từ năm 2020-2022, có 10 trường được công nhận kiểm định chất lượng. Trong đó: có 05 trường công nhận mới; 05 trường công nhận laị. Tính đến nay, toàn huyện có 27 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành GDĐT, nhằm chuẩn hóa các điều kiện về tổ chức, quản lý nhà trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp GDĐT.

2_295.jpg

Ban Chi ủy mới ra mắt Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đại hội chi bộ phòng giáo dục và đào tạo huyện đã bầu đồng chí  Nguyễn Hữu Dũng là bí thư chi bộ và đồng chí Vi Thị Thu Hường là Phó Bí thư chi bộ nghiệm kỳ 2022-2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Thanh Hà