Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1755/QĐ-UBND 31-10-2023 Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và phương án, quy trình nội bộ trong thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quảkhông phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1644/qđ-ubnd 16-10-2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,bịbãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chếmộtcửa liên thônglĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng của lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
1611/QĐ-UBND 09-10-2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãibỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chếmột cửa, một cửaliên thôngthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
831/TB-UBND 12-09-2023 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng
831/TB-UBND 12-09-2023 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Số liệu thống kê

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ