Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
858/QĐ-UBND 05-06-2023 Về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Khám, chữa bệnh; lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ytế, UBND cấp huyệntỉnh Lạng Sơn
1222/STNMT-VP 02-06-2023 V/v phối hợp phổ biến công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế, bãi bỏ và hướng dẫn nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, U
829/QĐ-UBND 01-06-2023 Bãi bỏ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09//2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh LạngSơn về việc ban ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạ
815/QĐ-UBND 29-05-2023 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tụchành chính lĩnh vực ĐầutưtạiViệtNam,Thành lập và hoạt động củaHợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
802/QĐ-UBND 25-05-2023 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Số liệu thống kê

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Missing view, block "thongketruycap"
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).